Thông báo gia hạn thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và thời điểm đóng thầu

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 11, 2019 | 9:17 - Lượt xem: 1080

Ngày 10/4/2019, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam ban hành thông báo số 117/TB-QLCLMN về việc gia hạn thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và thời điểm đóng thầu.

Theo đó, Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam tổ chức lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chào hàng, cạnh tranh rút gọn cho 02 gói thầu “Mua sắm máy tính” và “Mua sắm thiết bị văn phòng” thuộc dự án “Tăng cường trang thiết bị phục vụ quản lý nhà nước về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại khu vực miền Nam”. Bên mời thầu mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia chào giá các gói thầu trên. Nhà thầu có thể tham gia 01 hoặc cả 02 gói thầu.

Xem chi tiết tại đây Gia han dong thau 2019