Thông báo: Gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thực hiện từ năm 2022) thuộc Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Tám 25, 2021 | 16:53 - Lượt xem: 4947

Ngày 01 tháng 7 năm 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đăng Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thực hiện từ năm 2022) thuộc Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên hệ thống cổng thông tin điện tử www.most.gov.vn theo đó thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký là 17h00 ngày 31 tháng 8 năm 2021.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Đại dịch bệnh Covid-19, hiện nay nhiều địa phương phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, phong tỏa địa bàn để phòng chống dịch, điều này đã tác động làm chậm tiến độ lập hồ sơ đăng ký tuyển chọn của các tổ chức, đơn vị có nhu cầu đăng ký tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo điều chỉnh thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ như sau:

Thời hạn cuối cùng nhận nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 15 tháng 9 năm 2021. Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 15 tháng 9 năm 2021. Chấp nhận nộp hồ sơ qua thư điện tử (file PDF) về địa chỉ vukhtc@tcvn.gov.vn.

Riêng đối với văn bản xác nhận của doanh nghiệp đăng ký tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ được bổ sung vào thời điểm nhiệm vụ được phê duyệt và ký hợp đồng thực hiện.

Các nội dung khác liên quan đến phương thức tuyển chọn, hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, nơi nhận hồ sơ, danh mục các nhiệm vụ không thay đổi theo Thông báo ngày 01 tháng 7 năm 2021 (https://www.most.gov.vn/vn/pages/Thongbao.aspx?vID=23).

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vướng mắc xin liên hệ với Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL (Tel: 024.37911626; email: vukhtc@tcvn.gov.vn)./.