Thông báo điều chỉnh thời gian khai mạc và tổ chức thi tuyển công chức vòng 1 tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Hai 22, 2020 | 12:26 - Lượt xem: 2136

Ngày 21/12/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Thông báo số 4340/TB-HĐTD về việc điều chỉnh thời gian khai mạc và tổ chức thi tuyển công chức vòng 1 tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Xem chi tiết tại đây Thông báo số 4340 về tuyển dụng công chức