Thông báo danh sách thí sinh tham dự thi tuyển công chức vòng 2 tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Hai 3, 2021 | 10:18 - Lượt xem: 1155

Ngày 02/02/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành thông báo số 315/TB-HĐTD về việc danh sách thí sinh tham dự thi tuyển công chức vòng 2 tại Tổng cục TCĐLCL.

Theo đó, thời gian tham dự thi tuyển công chức năm 2020 vòng 2 bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút sáng ngày 07/2/2021. Thời gian chi tiết cho từng thí sinh tham dự phỏng vấn vòng 2 xem chi tiết tại đây Thông báo dự thi tuyển công chức vòng 2.