Thông báo của Vương Quốc Anh về sản phẩm xây dựng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Hai 18, 2022 | 11:09 - Lượt xem: 466

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/GBR/45, Vương quốc Anh thông báo Quy định về Sản phẩm Xây dựng 2022.

Quy định được đưa ra theo Luật An toàn Xây dựng và sẽ mở rộng khuôn khổ quy định hiện hành để bao gồm tất cả sản phẩm xây dựng được đưa vào thị trường ở Anh.

Khung pháp lý hiện có đối với các sản phẩm xây dựng, dựa trên luật của Liên minh Châu âu (EU), sẽ vẫn được áp dụng cho Vương quốc Anh (cơ chế quản lý của EU đối với các sản phẩm xây dựng sẽ tiếp tục áp dụng ở Bắc Ireland theo Nghị định thư Bắc Ireland). Quy định về các sản phẩm quan trọng về an toàn và yêu cầu đối với các sản phẩm xây dựng phải an toàn sẽ được mở rộng cho Bắc Ireland.

Mục đích của quy định này là yêu cầu sản phẩm xây dựng được đưa vào thị trường Vương quốc Anh phải an toàn và có thể sử dụng một cách an toàn. Nó sẽ thực hiện điều này bằng cách đặt các nghĩa vụ đối với nhà kinh doanh trong chuỗi cung ứng, bao gồm thực hiện đánh giá rủi ro, cung cấp thông tin khách hàng và thực hiện các biện pháp khắc phục khi cần thiết.

 Ảnh minh họa.

Luật bao gồm quyền tạo ra một danh sách theo luật định về các tiêu chuẩn sản phẩm xây dựng “quan trọng về an toàn” (trong đó sự thất bại của chúng có nguy cơ gây ra thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong). Các quy định đặt ra rằng nhà sản xuất sẽ được yêu cầu hoàn thành bản kê khai hiệu suất, áp dụng các biện pháp kiểm soát sản xuất tại nhà máy và tuân theo hệ thống đánh giá, xác minh tính ổn định của hiệu suất cụ thể để đảm bảo rằng hiệu suất đã yêu cầu được đáp ứng một cách nhất quán. Điều này sẽ đưa quy định của sản phẩm này phù hợp với các thỏa thuận đối với sản phẩm nằm trong khuôn khổ quy định hiện hành, bao gồm cả việc gắn nhãn hiệu UKCA (dấu đánh giá sự phù hợp của Vương quốc Anh). Các nhà kinh doanh khác trong chuỗi cung ứng sẽ có nghĩa vụ hỗ trợ việc tuân thủ yêu cầu này.

Các quy định này sẽ tăng cường chế độ giám sát và thực thi thị trường đối với các sản phẩm xây dựng để có thể xác định và xử lý các mối nguy về an toàn, đồng thời có thể thực hiện các hành động chống lại những người không tuân thủ quy định. Quyền này bao gồm quyền điều tra, khởi kiện dân sự hoặc truy tố các nhà kinh doanh vì vi phạm quy định về sản phẩm xây dựng.

Mục đích của thông báo là đảm bảo các sản phẩm xây dựng tuân theo chế độ quản lý tương xứng nhằm bảo vệ công chúng một cách hiệu quả khỏi các sản phẩm không an toàn. Để có hiệu quả, các cải cách phải đạt mục tiêu là đảm bảo rằng sản phẩm an toàn và có thể được sử dụng một cách an toàn, theo cách tương xứng với rủi ro do sản phẩm gây ra.

Đó là lý do tại sao yêu cầu nghiêm ngặt nhất (tương đương với chế độ quy định hiện hành), bao gồm cung cấp thông tin hoạt động rõ ràng và chính xác, thực hiện đánh giá sự phù hợp của bên thứ ba (nếu cần) và dán nhãn UKCA, sẽ chỉ áp dụng đối với các sản phẩm xây dựng được coi là là an toàn quan trọng, nơi mà sự thất bại của họ sẽ có nguy cơ gây ra thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

Các sản phẩm khác hiện không nằm ngoài các yêu cầu quy định rõ ràng sẽ được yêu cầu phải an toàn trước khi đưa ra thị trường, phù hợp với tiêu chuẩn tối thiểu cần thiết cho các sản phẩm tiêu dùng.

Yêu cầu dựa trên kết quả rộng rãi này để đánh giá rủi ro an toàn, thay vì yêu cầu tiêu chuẩn cụ thể sẽ đảm bảo rằng cơ chế được cải cách sẽ cho phép thay vì hạn chế khả năng tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm sáng tạo. Một cơ quan quản lý quốc gia mới đối với sản phẩm xây dựng sẽ thực thi hiệu quả hơn và tương xứng hơn khuôn khổ quy định đã được cải cách này, cải thiện khả năng loại bỏ các sản phẩm không tuân thủ khỏi thị trường và ngăn chặn trường hợp không tuân thủ.

Điều này sẽ giúp cân bằng sân chơi giữa các công ty tuân theo thông lệ tốt nhất và những người tuân thủ luật pháp và những công ty cố gắng tìm kiếm lợi thế cạnh tranh thông qua việc không tuân thủ; Bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của con người.

An Hạ