Thông báo của Uganda về tiêu chuẩn quốc gia với phân bón sinh học

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Chín 5, 2022 | 9:39 - Lượt xem: 310

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UGA/1654 của Văn phòng TBT Việt Nam (Tổng cục TCĐLCL), Uganda thông báo dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu DUS 1576: 2022, Phân bón sinh học – Đặc điểm kỹ thuật, phát hành lần thứ hai.

Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với phân bón sinh học. Tiêu chuẩn này không bao gồm các yêu cầu đối với phân bón hóa học thông thường.

Phân bón sinh học là sản phẩm có chứa các vi sinh vật sống dựa trên chất mang (rắn hoặc lỏng) có ích trong nông nghiệp như cố định nitơ, hòa tan phốt pho hoặc huy động chất dinh dưỡng, để tăng năng suất của đất, cây trồng. Phân bón sinh học thường sử dụng các vi sinh vật trong đất để tăng khả năng cung cấp và hấp thụ chất dinh dưỡng cho cây trồng.

Cho dù sự tồn tại của vi sinh vật làm tăng khả năng phát triển của thực vật bằng cách cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn hoặc thay thế chất dinh dưỡng trong đất hoặc tăng khả năng tiếp cận chất dinh dưỡng của thực vật, miễn là tình trạng dinh dưỡng của cây đã được tăng cường bởi vi sinh vật, chất được bón vào thực vật hoặc đất có chứa vi sinh vật, có thể được đặc trưng như một loại phân bón sinh học.

Phân bón sinh học được gọi là các sản phẩm vi sinh, hoạt động như nhà cung cấp chất dinh dưỡng và chất điều hòa đất giúp giảm gánh nặng nông nghiệp và bảo vệ môi trường. Điều kiện đất tốt là bắt buộc để tăng sản lượng cây trồng, cũng như phúc lợi cho sức khỏe con người, động vật. Do đó, các vật liệu được sử dụng để duy trì tình trạng tốt của đất, được coi là các chất môi trường. Tuy nhiên, còn một số vấn đề gặp phải khi sử dụng chế phẩm vi sinh. Kiểm soát chất lượng chính xác hơn phải được thực hiện nhằm có lợi cho khách hàng. Với ý nghĩ này, Uganda sẽ cố gắng hết sức để phát triển kỹ thuật sản xuất tốt hơn và cải tiến hệ thống quản lý các sản phẩm vi sinh.

Mặc dù tác động phân bón sinh học của các quốc gia là khác nhau do sự khác biệt về điều kiện khí hậu và đất đai, nhưng tầm quan trọng của phân bón sinh học đối với việc bảo tồn môi trường trong thế kỷ 21 không thể bỏ qua. Tương tự như vậy, các công nghệ sinh học khác nhau nên được chấp nhận để tăng tác dụng của phân bón sinh học có liên quan đến môi trường.

Mục tiêu của tiêu chuẩn này là đảm bảo các loại phân bón sinh học trên thị trường được kiểm tra một cách thích hợp thông qua các tiêu chí chất lượng được cung cấp, đồng thời đảm bảo rằng người nông dân có những sản phẩm được chứng nhận, cũng như hỗ trợ ngành công nghiệp sản xuất phân bón sinh học chất lượng.

Tiêu chuẩn cũng thúc đẩy việc sử dụng an toàn phân bón sinh học, thúc đẩy thương mại công bằng; Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của con người; Bảo vệ cuộc sống động vật, thực vật; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại; Tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất.

Theo VietQ