Thông báo của Trung Quốc về thực phẩm đóng gói sẵn

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Chủ Nhật, Tháng Chín 11, 2022 | 9:30 - Lượt xem: 325

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHN/1688 của Văn phòng TBT Việt Nam, Trung Quốc thông báo về việc gia hạn thời hạn sử dụng các vật liệu đóng gói còn lại cho doanh nghiệp sản xuất nước giải khát dạng rắn.

Để giảm thiểu lãng phí và giúp doanh nghiệp giải quyết khúc mắc, Trung Quốc ban hành thông báo về việc gia hạn thời hạn sử dụng các vật liệu đóng gói còn lại cho doanh nghiệp nước giải khát (sau đây gọi là Thông báo) đã được ban hành. Thông báo quy định các vật liệu đóng gói hiện có của đồ uống thể rắn chưa được sử dụng hết trước ngày 1/2022 tháng 6 có thể được sử dụng cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Mục đích của Thông báo: Thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo yêu cầu về nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của con người; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

Đồng thời, theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ISR/1266, I-xra-en thông báo Quy định Y tế Công cộng về Phụ gia thực phẩm số 5761-2001 – Bản sửa đổi.

Phụ lục I của Quy định Y tế Công cộng về Phụ gia thực phẩm số 5761-2001 đã đưa ra sửa đổi mới đối với danh sách các chất phụ gia thực phẩm được phép sử dụng. Bản sửa đổi này loại bỏ chất E171 (Titanium dioxide) khỏi danh sách và cấm sử dụng nó trong thực phẩm.

Hành động này tuân theo Quy định của Ủy ban Châu Âu (EU) 2022/63 ngày 14 tháng 1 năm 2022, sửa đổi Phụ lục II và III Quy định (EC) số 1333/2008 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng liên quan đến phụ gia thực phẩm titan dioxit (E 171) và khuyến nghị của Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA).

Sửa đổi có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2023 và cho phép kinh doanh tất cả thực phẩm được sản xuất trước ngày này cho đến khi hết hạn sử dụng. Mục đích của quy định nhằm bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của con người.

Theo VietQ