Thông báo của Thụy sĩ về các chất và chế phẩm nguy hiểm

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Chủ Nhật, Tháng Tám 28, 2022 | 15:16 - Lượt xem: 533

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHE/272 của Văn phòng TBT Việt Nam (Tổng cục TCĐLCL), Thụy Sĩ thông báo việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các Phụ lục 2, 3, 4 và 7 của Pháp lệnh Bảo vệ chống lại các chất và chế phẩm nguy hiểm (Pháp lệnh Hóa chất).

Theo đó, phụ lục 2: Các quy định kỹ thuật về phân loại, ghi nhãn và đóng gói chất, chế phẩm sẽ được cập nhật và điều chỉnh cho phù hợp với tiến bộ kỹ thuật của Liên minh châu Âu (EU) (ATP thứ 18 Quy chế CLP của EU; có hiệu lực từ ngày 23 tháng 11 năm 2023). Dự thảo sửa đổi này cập nhật danh sách các phân loại hài hòa: bao gồm 39 chất; sửa đổi 17 mục hiện có; một mục hiện có được chia thành hai.

Với dự thảo sửa đổi này, những phát triển mới nhất về phương pháp thử nghiệm đối với chất và chế phẩm (OECD) được thông qua.

Phụ lục 3: Bốn chất được đưa vào danh sách là chất cần quan tâm rất cao. Danh sách này kích hoạt các nghĩa vụ cung cấp thông tin theo chuỗi cung ứng.

Phụ lục 4 (Hồ sơ kỹ thuật để thông báo): Các yêu cầu được cập nhật phù hợp với thông số kỹ thuật cho đăng ký ở EU.

Phụ lục 7 (Danh sách các chất mới không cần thông báo): Ba mục nhập bị loại.

Mục đích của thông báo nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo yêu cầu về nhãn mác; Bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Sự hài hòa; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

Đồng thời, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy định được ủy quyền Ủy ban sửa đổi Quy định (EU) số 2019/1009 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu liên quan đến hàm lượng tối thiểu canxi oxit trong phân bón dinh dưỡng đa lượng vô cơ rắn dạng thẳng.

Hàm lượng tối thiểu của canxi oxit trong phân bón dinh dưỡng đa lượng rắn dạng thẳng giảm từ 12% xuống 9%.

Việc sửa đổi là cần thiết để tính đến những thay đổi đối với Quy định (EC) số 2003/2003 về phân bón của EC sau khi thông qua Quy định (EU) 2019/1009 về các sản phẩm sử dụng phân bón của EU. Luật của EU có nhiều mục tiêu khác nhau là đạt được mức độ bảo vệ cao đối với sức khỏe con người, động, thực vật, an toàn và môi trường.

Dự thảo biện pháp này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường phân bón đơn lẻ bằng cách giảm hàm lượng canxi oxit tối thiểu cần thiết; Bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của con người; Bảo vệ cuộc sống, sức khoẻ của động vật, thực vật; Bảo vệ môi trường.

Theo VietQ