Thông báo của Philippines về thực phẩm

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Chủ Nhật, Tháng Chín 25, 2022 | 15:37 - Lượt xem: 439

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/PHL/288, Philippines thông báo bãi bỏ Thông tư FDA (FC) số 2014-022 có tiêu đề “Thông báo về rượu vang nhập khẩu có nguyên liệu nho mới đã đăng ký” và Thông tư FC số 2016-007 có tiêu đề “Thông báo về nguồn nguyên liệu thô của sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn có độ rủi ro thấp, rủi ro trung bình và rủi ro cao”.

Vì lợi ích của dịch vụ và làm rõ hơn các yêu cầu đăng ký thực phẩm đóng gói sẵn đã qua chế biến theo Thông tư số 2020-033 của FDA về “Thủ tục sử dụng Hệ thống đăng ký điện tử đã sửa đổi cho nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn”; Thông tư FDA (FC) Số 2016-014 “Thủ tục Sử dụng Hệ thống đăng ký điện tử cho các sản phẩm thực phẩm chế biến đóng gói sẵn”, các văn bản sau đây được bãi bỏ: Thông tư FC số 2014-022 – Thông báo về rượu nhập khẩu có nguyên liệu nho mới đã đăng ký và Thông tư FC số 2016-007 – Thông báo về nguồn nguyên liệu thô của sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn có độ rủi ro thấp, rủi ro trung bình và rủi ro cao.

Mục đích của quy định nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất.

Đồng thời, theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/532, G/TBT/N/BHR/625, G/TBT/N/KWT/591, G/TBT/N/OMN/461, G/TBT/N/QAT/612, G/TBT/N/SAU/1239, G/TBT/N/YEM/219 ngày 18/5/2022, Hội đồng Hợp tác các nước Ả Rập Vùng Vịnh (gọi tắt là GSO) thông báo về dự thảo quy chuẩn kỹ thuật đối với gạo.

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật của GSO liên quan đến các yêu cầu chung đối với gạo xát, gạo xay, gạo làm giàu và gạo đồ, tất cả đều dùng trực tiếp cho người, ở dạng đóng gói hoặc bán rời từ bao bì trực tiếp cho người tiêu dùng. Quy chuẩn này không áp dụng cho các sản phẩm khác có nguồn gốc từ gạo hoặc gạo nếp.

Các mục liên quan đến định nghĩa, phân loại, yêu cầu, đóng gói, vận chuyển, bảo quản và ghi nhãn là bắt buộc áp dụng gồm: Mục 3, 4, 5, 8 & 9. Các mục còn lại là tự nguyện. Mục đích của quy chuẩn nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của con người.

An Hạ