Thông báo của Liên minh Châu Âu về hạt vi nhựa

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười 6, 2022 | 16:16 - Lượt xem: 336

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/920, Liên minh Châu Âu thông báo Dự thảo Quy định của Ủy ban sửa đổi Phụ lục XVII thành Quy định (EC) số 1907/2006 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng liên quan đến Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (REACH) liên quan đến các vi hạt polyme tổng hợp.

Dự thảo giới thiệu một mục mới cho Phụ lục XVII của Quy định (EC) số 1907/2006. Quy chế cấm đưa vào thị trường các vi nhựa được cố ý thêm vào sản phẩm với nồng độ trên 0,01% trọng lượng.

(Sinh học) có thể phân hủy, hòa tan trong nước, polyme vô cơ và tự nhiên được loại trừ khỏi phạm vi hạn chế. Dự thảo đưa ra một số vi phạm đối với lệnh cấm đưa vào thị trường vi nhựa, liên tạp chất để sử dụng tại các địa điểm công nghiệp hoặc nơi có thể tránh được việc phát hành vi nhựa.

Đối với các mục đích sử dụng không phù hợp, dự thảo quy định yêu cầu các bản phát hành vi nhựa phải: 1) được giảm thiểu thông qua hướng dẫn thích hợp để sử dụng và thải bỏ sản phẩm; 2) được giám sát và báo cáo hàng năm cho Cơ quan Hóa chất Châu Âu. 

Mục đích của Thông báo: Để hạn chế giải phóng vi nhựa và ngăn chặn sự tích tụ của chúng vào môi trường.

Đồng thời, theo tin cảnh báo số G/TBT/N/THA/671, Thái Lan thông báo Dự thảo Quy định của Bộ Công nghiệp về dụng cụ bằng thép không gỉ dùng cho thực phẩm: yêu cầu an toàn (TIS 3206–2564).

Dự thảo quy định các dụng cụ bằng thép không gỉ dùng cho thực phẩm phải phù hợp tiêu chuẩn đối với dụng cụ bằng thép không gỉ dùng cho thực phẩm theo Tiêu chuẩn quốc gia (TIS 3206–2564) – yêu cầu an toàn. Tiêu chuẩn này bao gồm các đồ dùng bằng thép không gỉ được sử dụng trong gia đình, nhà hàng và căng tin như nồi, chảo, đĩa, bát, thìa, khay đựng thức ăn hoặc bất kỳ đồ dùng nào có thép không gỉ là thành phần chính tiếp xúc với thực phẩm. Tiêu chuẩn không bao gồm thép không gỉ: nồi chứa theo tiêu chuẩn quốc gia (TIS 2440-2552), bất kỳ đồ dùng nào được sử dụng để bảo quản hoặc vận chuyển, các dụng cụ được sử dụng trong chế biến thực phẩm hoặc lò mổ không dùng nhiệt.

Mục đích của Thông báo: Bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của con người.

Theo VietQ