Thông báo của EU về Dự thảo sửa đổi Phụ lục III Quy định (EC) Số 1925/2006 của Hội đồng và Nghị viện Châu Âu liên quan chất béo chuyển hoá

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười 17, 2018 | 9:37 - Lượt xem: 1245

Ngày 03/10/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về Dự thảo sửa đổi Phụ lục III Quy định (EC) Số 1925/2006 của Hội đồng và Nghị viện Châu Âu liên quan đến chất béo chuyển hoá, ngoại trừ chất béo chuyển hóa tự nhiên trong mỡ động vật và thực phẩm dành cho người tiêu dùng trong thông báo mã G/TBT/N/EU/602.

Cụ thể, Dự thảo Quy định này đưa ra liều lượng tối đa của chất béo chuyển hoá sản xuất công nghiệp được phép sử dụng trong thực phẩm dành cho người tiêu dùng, phù hợp với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua của Dự thảo vào Quý II năm 2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên Công báo của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào 02/12/2018.  Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

 https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_5157_01_e.pdf

Nguồn tbt.gov.vn