Thông báo của EU về Dự thảo bổ sung Quy định EU 2017/1369

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười 26, 2018 | 14:50 - Lượt xem: 1193

Ngày 09/10/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về Dự thảo bổ sung Quy định EU 2017/1369 của Nghị viện châu Âu và của Hội đồng liên quan đến ghi nhãn năng lượng màn hình điện tử và bãi bỏ Quy định Ủy ban Số 1062/2010 trong thông báo mã G/TBT/N/EU/610.

Cụ thể, dự thảo Quy định này yêu cầu nhà cung cấp, trước khi sản phẩm có thể được tiêu thụ trên thị trường EU, phải đăng tải dữ liệuvề nhãn, thông tin sản phẩm và tài liệu kỹ thuật vào cơ sở dữ liệu đăng ký sản phẩm. Quy định này áp dụng cho các màn hình điện tử (cụ thể là màn hình tivi, biển báo) được sử dụng tại thị trường EU và bãi bỏ Quy định (EU) số 1062/2010 liên quan đến ghi nhãn năng lượng của TV

Dự thảo Quy định dựa trên nghiên cứu đánh giá và trao đổi với các bên liên quan. Năm 2017, một nghiên cứu về sự hiểu biết của người sử dụng đối với nhãn được tiến hành.

Thời gian dự kiến thông qua của Dự thảo vào tháng 02/2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên Công báo của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào 08/12/2018.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_5274_01_e.pdf

 

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner