Thông báo của cơ quan tiêu chuẩn Ai Cập về phương tiện giao thông đường bộ

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Năm 29, 2023 | 10:34 - Lượt xem: 364

Theo tin cảnh báo số G/SPS/N/EGY/353 của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa và Chất lượng Ai Cập thông báo Dự thảo tiêu chuẩn Ai Cập “Yêu cầu phê duyệt xe loại L”.

Dự thảo tiêu chuẩn Ai Cập này thiết lập các yêu cầu kỹ thuật chi tiết và quy trình kiểm tra liên quan đến an toàn chức năng để phê duyệt các phương tiện loại L và các hệ thống, bộ phận và bộ phận kỹ thuật riêng biệt dành cho các phương tiện đó và đưa ra danh sách các quy định của UNECE và các sửa đổi kèm theo.

Tiêu chuẩn này sẽ áp dụng cho tất cả các phương tiện hai hoặc ba bánh và xe bốn bánh được phân loại trong Điều 4 và Bảng 1 (‘phương tiện loại L’), được thiết kế để lưu thông trên những phương tiện được đường công cộng, bao gồm cả thiết kế và xây dựng theo một hoặc nhiều giai đoạn, và cho các hệ thống, bộ phận và đơn vị kỹ thuật riêng biệt, cũng như các bộ phận và thiết bị, được thiết kế và chế tạo cho các phương tiện đó.

 Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại xe sau: Xe có tốc độ thiết kế lớn nhất không lớn hơn 6 km/h; phương tiện dành riêng cho người khuyết tật sử dụng; phương tiện dành riêng cho người đi bộ điều khiển; phương tiện dành riêng cho thi đấu; phương tiện được thiết kế và chế tạo để sử dụng cho các lực lượng vũ trang, dân phòng, cứu hỏa, lực lượng chịu trách nhiệm duy trì trật tự công cộng và các dịch vụ y tế khẩn cấp; xe nông nghiệp hoặc lâm nghiệp; phương tiện chủ yếu dành cho việc sử dụng ngoài đường và được thiết kế để di chuyển trên bề mặt không trải nhựa; các chu trình đạp có hỗ trợ bàn đạp được trang bị một động cơ điện phụ trợ có công suất danh định liên tục lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 250 W, trong đó đầu ra của động cơ bị cắt khi người đi xe đạp ngừng đạp và theo cách khác thì giảm dần và cắt đứt cuối cùng trước khi tốc độ xe đạt 25 km/h; xe tự cân bằng; xe không được trang bị ít nhất một vị trí ngồi; xe được trang bị bất kỳ vị trí ngồi nào của người lái hoặc người phụ lái có chiều cao điểm R ≤ 540 mm đối với loại L1e, L3e và L4e hoặc ≤ 400 mm đối với loại L2e, L5e, L6e và L7e.

Đồng thời, theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BDI/355, G/TBT/N/KEN/1427 G/TBT/N/RWA/863, G/TBT/N/TZA/969 G/TBT/N/UGA/1771, các nước Đông Phi thông báo dự thảo quy định đối với DEAS 1142: 2023, Nước lau kính — Đặc điểm kỹ thuật, Phiên bản đầu tiên; Các sản phẩm gồm chất đánh bóng thủy tinh hoặc kim loại, có hoặc không ở dạng giấy, mền xơ, nỉ, sản phẩm không dệt, plastic xốp hoặc cao su xốp, được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ bằng các chế phẩm đó ((các) mã HS: 340590); Chất hoạt động bề mặt ((các) mã ICS: 71.100.40). Dự thảo Tiêu chuẩn Đông Phi này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với chất tẩy rửa kính dạng lỏng.

Mục đích của thông báo nhằm thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; Yêu cầu chất lượng; Giảm rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại. Các tài liệu liên quan gồm: ASTM D-56, Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho điểm chớp cháy bằng máy thử cốc kín có thẻ EAS 814; Xác định khả năng phân hủy sinh học của chất hoạt động bề mặt – Phương pháp thử nghiệm ISO 862; Chất hoạt động bề mặt – Từ vựng ISO 4316; Chất hoạt động bề mặt – Xác định độ pH của dung dịch nước – Phương pháp đo điện thế ISO 4317; Chất hoạt động bề mặt và chất tẩy rửa – Xác định hàm lượng nước, Phương pháp Karl Fischer TZS 2262:2018; Nước lau kính, dạng lỏng – Đặc điểm kỹ thuật RS 283:2017; Nước lau kính dạng lỏng – Đặc điểm kỹ thuật KS 1455:1999; Đặc tính kỹ thuật của nước lau kính – Phần 1: Nước lau kính dạng lỏng.

Theo VietQ