Thông báo của Canada về sản phẩm kiểm soát sâu bệnh

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Chủ Nhật, Tháng Bảy 31, 2022 | 9:57 - Lượt xem: 426

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CAN/676 của Văn phòng TBT Việt Nam (Tổng cục TCĐLCL), Canada thông báo ban hành Quy định Sửa đổi Quy định sản phẩm kiểm soát sâu bệnh (Bảo vệ dữ liệu Thử nghiệm).

Theo thẩm quyền của Luật Sản phẩm Kiểm soát Dịch hại, Cơ quan Điều tiết Quản lý sâu bệnh của Bộ Y tế Canada (gọi tắt là PMRA) đang đề xuất sửa đổi Quy định về Sản phẩm Kiểm soát sâu bệnh để làm rõ các điều khoản bồi thường dữ liệu trong bối cảnh hậu thị trường (đánh giá lại và đánh giá đặc biệt).

Những sửa đổi được đề xuất này sẽ cung cấp sự rõ ràng cho các bên được quy định về vấn đề mà họ quan tâm, chẳng hạn như: bên nào có thể kích hoạt thương lượng chính thức và quy trình trọng tài ràng buộc; khi nào và làm thế nào để kích hoạt các quá trình đó; khi nào và như thế nào danh sách dữ liệu có thể phải trả sẽ được cung cấp.

Các thay đổi nhỏ cũng đang được đề xuất đối với quy định để làm rõ điều khoản bảo vệ dữ liệu, chẳng hạn như để phân biệt người đăng ký nắm giữ dữ liệu có thể được bồi thường với người đăng ký đang dựa vào dữ liệu của họ, định nghĩa được đề xuất về “người giữ dữ liệu” được đưa vào.

Mục tiêu chính của sửa đổi quy định được đề xuất là làm rõ các điều khoản bảo vệ dữ liệu để đánh giá lại và đánh giá đặc biệt bằng cách chỉ định quy trình mà theo đó người đăng ký là chủ sở hữu dữ liệu và những người đăng ký đang dựa vào dữ liệu của chủ sở hữu dữ liệu có thể thiết lập khoản bồi thường phải trả, bằng cách làm rõ dữ liệu nào phải được bồi thường, khi nào bắt đầu đàm phán và phân xử ràng buộc (nếu cần).

Đồng thời, theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/914, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy định được ủy quyền của Ủy ban sửa đổi Quy định (EU) số 2019/1009 Nghị viện và Hội đồng châu Âu liên quan đến hàm lượng tối thiểu của canxi oxit trong phân bón dinh dưỡng đa lượng vô cơ rắn dạng thẳng. Hàm lượng tối thiểu của canxi oxit trong phân bón dinh dưỡng đa lượng rắn dạng thẳng giảm từ 12% xuống 9%.

Việc sửa đổi là cần thiết để tính đến những thay đổi đối với Quy định (EC) số 2003/2003 về Phân bón của EC sau khi thông qua Quy định (EU) 2019/1009 về sản phẩm sử dụng phân bón của EU. Luật của EU có nhiều mục tiêu khác nhau là đạt mức độ bảo vệ cao đối với sức khỏe con người, động vật và thực vật, an toàn với môi trường.

Dự thảo biện pháp này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường phân bón đơn lẻ bằng cách giảm hàm lượng canxi oxit tối thiểu cần thiết; Bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của con người; Bảo vệ cuộc sống động vật, thực vật, môi trường.

An Hạ