Thông báo của Braxin hướng dẫn đánh giá rủi ro khi tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vậ

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Ba 18, 2021 | 14:37 - Lượt xem: 918

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/1119 ngày 18/1/2020, Braxin thông báo về Dự thảo Nghị quyết số 987 thiết lập các hướng dẫn cho việc đánh giá rủi ro khi tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật của người vận hành, người lao động, người dân với mục đích ủy quyền thị trường, thay đổi ủy quyền sau thị trường, quy trình đánh giá lại, giám sát và kiểm tra.

Trước đây, các hướng dẫn về đánh giá độc tính của thuốc bảo vệ thực vật đã được công bố thông qua Pháp lệnh SNVS/MS số 03 ngày 16 tháng 1 năm 1992. Kể từ đó, kiến ​​thức khoa học đã có những tiến bộ đáng kể, dẫn đến nhu cầu xem xét lại các tiêu chí và yêu cầu của nó để cập nhật, điều chỉnh quá trình đánh giá với các thông lệ tốt nhất được quốc tế áp dụng. Sắc lệnh này không thiết lập các tiêu chí đánh giá rủi ro đối với những cá nhân tiếp xúc với thuốc trừ sâu do các hoạt động công việc, tức là đánh giá rủi ro nghề nghiệp.

Thực tế đặt ra yêu cầu cần phải đánh giá rủi ro sức khỏe của người lao động nông thôn xử lý và/hoặc sử dụng thuốc trừ sâu, bao gồm cả những người chỉ vào khu vực nông nghiệp nơi thực hiện ứng dụng (ví dụ, thu hoạch thực phẩm được xử lý bằng thuốc trừ sâu).

Mục đích ban hành các Nghị quyết này nhằm bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của con người.

Trước đó, Liên minh châu Âu thông báo ban hành Dự thảo Quy định của Ủy ban sửa đổi Phụ lục II, III và V Quy định (EC) số 1223/2009 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng liên quan đến việc sử dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm một số chất được phân loại là gây ung thư, gây đột biến hoặc độc hại cho sinh sản.

Biện pháp đề xuất trong dự thảo ban hành lệnh cấm sử dụng làm thành phần mỹ phẩm các chất được phân loại là gây ung thư, gây đột biến hoặc độc hại cho sinh sản (CMR) theo Quy định của Ủy ban (EU) số 2020/1182, đã được thông qua dựa trên Quy định (EC) số 1272 / 2008 (Quy định CLP) và áp dụng từ ngày 1 tháng 3 năm 2022.

Do đó, việc thông qua dự thảo Quy định này là cần thiết để phản ánh trong Quy định (EC) số 1223/2009 (Quy định về mỹ phẩm) phân loại CMR được cung cấp bởi Quy định của Ủy ban ( EU) số 2020/1182, nhằm đảm bảo tính chắc chắn về mặt pháp lý và mức độ bảo vệ sức khỏe con người.

An Hạ