Thông báo của Ấn Độ về thực phẩm bổ sung

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Ba 18, 2021 | 14:44 - Lượt xem: 1037

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/196 ngày 25/1/2020, Ấn Độ thông báo Dự thảo Quy định sửa đổi về An toàn & Thực phẩm (Thực phẩm bổ sung cho sức khỏe, Nutraceuticals, Thực phẩm dùng cho chế độ ăn uống đặc biệt, Thực phẩm cho mục đích y tế đặc biệt, Thực phẩm chức năng và Thực phẩm mới), năm 2020.

Dự thảo Quy định sửa đổi về Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm (Thực phẩm bổ sung cho sức khỏe, Thực phẩm chức năng, Thực phẩm dùng cho chế độ ăn uống đặc biệt, Thực phẩm cho mục đích y tế đặc biệt, Thực phẩm chức năng và Thực phẩm mới) liên quan đến việc sửa đổi Danh mục các thành phần thực vật hoặc thực vật, Danh mục phụ gia thực phẩm cho các chất bổ sung sức khỏe, Danh mục các thành phần như Nutraceuticals, Danh mục các chủng là chế phẩm sinh học, Danh mục các hợp chất prebiotic, FSDU cho người tập thể thao và biểu tượng tương tự, Tiêu chuẩn về thành phần (Psyllium husk) và một số ký sinh trùng khác.

Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm Ấn Độ sửa đổi Danh mục các thành phần thực vật, Danh mục các chất phụ gia thực phẩm cho các chất bổ sung sức khỏe, Danh mục các thành phần như Nutraceuticals, Danh mục các chủng làm men vi sinh, Danh mục các hợp chất prebiotic, FSDU cho các loài sinh vật và biểu tượng tương tự, Tiêu chuẩn cho thành phần (Psyllium husk) và một số ký sinh trùng khác; Bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng.

Bên cạnh đó, Ấn Độ thông báo Dự thảo Quy định sửa đổi về An toàn và Tiêu chuẩn Thực phẩm (Cấp phép và Đăng ký Kinh doanh Thực phẩm), năm 2020.

Dự thảo Quy định sửa đổi về tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm (Cấp phép và đăng ký kinh doanh thực phẩm), năm 2020 đề cập đến các tài liệu và điều kiện cấp phép và đăng ký cho các nhà kinh doanh thực phẩm thương mại điện tử, các yêu cầu vệ sinh tối thiểu để thành lập một cơ sở giết mổ nhỏ, sửa đổi Phụ lục 4. Các tiêu chuẩn mới được đề xuất sửa đổi tài liệu, văn bản và điều kiện của giấy phép quy định tại Phụ lục-2 & Phụ lục-3 Quy định về tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm (Cấp phép và đăng ký kinh doanh thực phẩm), 2011, yêu cầu vệ sinh tối thiểu để thành lập một cơ sở giết mổ nhỏ, sửa đổi Phụ lục 4, cấp phép và đăng ký Cơ sở Kinh doanh thực phẩm thương mại điện tử.

Mục đích của Quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của con người.

Hà My