Thông báo các khóa học đào tạo tiêu chuẩn hóa

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Một 12, 2023 | 14:04 - Lượt xem: 1523

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030”, trong tháng 2 và tháng 3/2023 Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam – Tổng cục TCĐLCL sẽ tổ chức 03 khóa đào tạo, bồi dưỡng về tiêu chuẩn hóa nhằm củng cố các kỹ năng, nghiệp vụ để tham gia tích cực và hiệu quả vào hoạt động tiêu chuẩn hóa cơ sở, quốc gia và quốc tế cho các cán bộ làm công tác tiêu chuẩn tại các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 03 ngày/lớp.

Hình thức: trực tuyến qua zoom.

Nội dung chương trình: gửi kèm theo giấy mời.

Thành phần: cán bộ làm công tác tiêu chuẩn tại các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Học viên được hỗ trợ toàn bộ kinh phí tham dự. Học viên tham dự đầy đủ và bài kiểm tra cuối khóa học đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam trân trọng thông báo để Quý cơ quan, doanh nghiệp, địa phương cử cán bộ phù hợp tham dự. Ưu tiên các cán bộ đã có kinh nghiệm trong hoạt động tiêu chuẩn hóa hoặc trực tiếp tham gia xây dựng TCCS, TCVN tại Quý cơ quan, chưa từng tham gia khóa học tương tự. Bản đăng ký (theo mẫu) xin gửi trước ngày 10/02/2023 về địa chỉ:

Phòng Nghiệp vụ TCCL, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024)37567110; 0982931302/0904329964; Email: htqt@vsqi.gov.vn