Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Mã an toàn dành cho thiết bị giải trí có quy mô lớn.

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Ba 23, 2018 | 1:44 - Lượt xem: 1264

Ngày 17/1/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Mã an toàn dành cho thiết bị giải trí có quy mô lớn. Tiêu chuẩn này quy định các quy tắc chung, cũng như các yêu cầu an toàn cơ bản đối với vật liệu và ốc vít, thiết kế, sản xuất và lắp đặt, quản lý sử dụng và bảo trì cũng như kiểm tra các thiết bị giải trí. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành tham gia góp ý kiến vào 19/3/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18 0429 00 x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1247

(Nguồn:tbtvn)