EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo xây dựng mẫu đăng ký và báo cáo cho nhà sản xuất các thiết bị điện và điện tử

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Ba 19, 2018 | 6:46 - Lượt xem: 2385

Ngày 08/2/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo xây dựng mẫu đăng ký và báo cáo cho nhà sản xuất các thiết bị điện và điện tử để báo cáo lên cơ quan đăng ký. Mục đích của Dự thảo nhằm hài hoà các quy tắc và thủ tục được áp dụng ở cấp tiểu Bang. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 6 năm 2018. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên Tạp chí chính thức của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành tham gia góp ý kiến vào 09/4/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/cmattachments/2018/TBT/EEC/18 0785 01 e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/541