Thêm 3 thủ tục thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Sáu 20, 2018 | 3:36 - Lượt xem: 1580

Từ 22/6, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thực hiện 3 thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) gồm: Thủ tục kiểm tra Nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu; Thủ tục phê duyệt phương tiện đo nhập khẩu; Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do.
Thêm 3 thủ tục kiểm tra chất lượng thực hiện NSW

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn các cục hải quan địa phương phân quyền sử dụng chức năng tra cứu trên Hệ thống xử lý điện tử hải quan (E-customs) đối với 3 thủ tục của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ KH&CN) sắp thực hiện NSW.

Cụ thể, từ 22/6 này, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng sẽ thực hiện 3 thủ tục hành chính qua NSW, gồm: Thủ tục kiểm tra Nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu; Thủ tục phê duyệt phương tiện đo nhập khẩu; Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do.

Hiện, Bộ KH&CN mới có 1 thủ tục thực hiện NSW là Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ.

Liên quan đến thực hiện NSW và Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), đến hết tháng 4, có 47 thủ tục hành chính của 11 bộ, ngành được kết nối NSW (chưa tính thủ tục trong lĩnh của Bộ Tài chính) với hơn 1,1 triệu hồ sơ của gần 21.000 doanh nghiệp.

Từ 1/1/2018, Việt Nam là một trong 5 quốc gia đầu tiên trong khu vực thực hiện chính thức ASW cùng với Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Đến cuối tháng 4, tổng số C/O Việt Nam nhận từ 4 nước nêu trên là 22.029 C/O; tổng số C/O Việt Nam gửi tới 4 nước là 11.112 C/O.

(Nguồn:baohaiquan)