Thay đổi tích cực sau triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại Công ty Cổ phần Shinmeido

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười Hai 26, 2018 | 11:11 - Lượt xem: 2752

Công ty Cổ phần Công nghiệp Shinmeido được thành lập năm 2007 với mặt hàng sản xuất chính là khuân ghá công nghiệp và các sản phẩm nhựa. Với tư duy cởi mở, Ban Lãnh đạo công ty có quan điểm sẵn sàng hợp tác, mở rộng thị trường kinh doanh trong và ngoài nước.

Đến nay, Công ty luôn tạo niềm tin vững chắc nhờ sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt. Tuy nhiên, trong thời buổi cạnh tranh gay gắt trên thị trường, mục tiêu cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ đồng thời nâng cao sự hài lòng của khách hàng là điều Ban Lãnh đạo công ty luôn hướng đến.

Từ năm 2000, Công ty Cổ phần Shinmeido đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Hoạt động duy trì kiểm soát của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vẫn được triển khai và kiểm soát tốt. Tuy nhiên, do thay đổi về cơ cấu tổ chức, loại hình hoạt động nên Tổng công ty quyết định triển khai cập nhật hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn mới ISO 9001:2015 để tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và hoạt động của Tổng Công ty.

Là một trong những doanh nghiệp được chọn tham gia chương trình “ Hỗ trợ chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015 cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp” do Viện Năng suất Việt Nam thực hiện, Công ty quyết tâm triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đồng bộ, hiệu quả, hướng đến tạo dựng niềm tin với khách hàng, nâng cao hình ảnh của Công ty. Dự án được triển khai, áp dụng trong lĩnh vực Quản lý các dự án gia công kết cấu thép tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn cho ngành giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp với sự tư vấn, hỗ trợ của chuyên gia Viện Năng suất Việt Nam.

Mục tiêu xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm nâng cao năng lực của công ty và các phòng ban chuyên môn, nhà máy sản xuất đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới của Ban giám đốc công ty.

Phạm vi xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 tại trụ sở chính của Công ty tại Khu II Phú Minh, Đông Anh Hà Nội đến khi cấp chứng chỉ cho lĩnh vực: Kinh doanh và sản xuất các loại khuôn gá và sản phẩm nhựa.

Trong khuôn khổ dự án, các chuyên gia của Viện Năng suất Việt Nam đã hướng dẫn Tổng công ty kiện toàn Ban chỉ đạo dự án thực hiện ISO 9001 – đội ngũ chịu trách nhiệm giám sát và đốc thúc việc thực hiện dự án và bổ nhiệm Đại diện lãnh đạo về chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn, cũng như tiến hành đánh giá thực trạng hệ thống quản lý hiện có so với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để tìm ra những điểm chưa đầy đủ cần bổ sung hoặc sửa đổi. Bên cạnh đó, 03 khóa đào tạo đã được triển khai với nội dung: đào tạo những thay đổi và hướng dẫn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng sang phiên bản ISO 9001 :2015 ; đào tạo cập nhật hệ thống văn bản theo phiên bản mới ISO 9001 :2015 và đào tạo đánh giá nội bộ.

Các văn bản/tài liệu của hệ thống chất lượng đã dự thảo được chuyên gia tư vấn chỉnh sửa để có những cải tiến thích hợp, đảm bảo thoả mãn yêu cầu tiêu chuẩn và chất lượng hoạt động của Tổng Công ty.

Cùng với đó, chuyên gia của Viện Năng suất Việt Nam đã tiến hành đánh giá nội bộ cùng với các chuyên gia đánh giá đã qua đào tạo của Tổng Công ty để đảm bảo sự phù hợp của Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 và đưa ra đề xuất, tiến hành các biện pháp khắc phục nếu cần thiết.

Sau một thời gian triển khai dự án, Công ty nhận được nhiều kết quả tích cực, có thể kể đến như:

  • Hệ thống văn bản quản lý, tài liệu được xây dựng ban hành để áp dụng tại doanh nghiệp : chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, sổ tay chất lượng cùng với 10 quy trình ( quy trình sản xuất, quy trình kiểm soát tài liệu,…)
  • 100% các sản phẩm sản xuất ra được kiểm soát về mặt chất lượng, đặc biệt là các sản phẩm mẫu thông qua việc xây dựng các bước kiểm soát thành quy trình và được phổ biến thực hiện nghiêm túc.
  • Quản lý tài liệu, hồ sơ đảm bảo dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy.
  • Thường xuyên cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo công tác lưu trữ, bảo mật.
  • Nâng cao hiệu quả trong quản lý rủi ro.

Với những tín hiệu tích cực như vậy, Công ty Cổ phần Shinmeido cam kết tiếp tục vận hành hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001 :2015 mới xây dựng, ghi nhận thống kê các hoạt động không phù hợp trong hệ thống quản lý để tiếp tục hoàn thiện. Ngoài ra, Công ty cũng thường xuyên tổ chức đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác ISO (đặc biệt là đội ngũ đánh giá viên nội bộ) nhằm thực hiện công tác đánh giá nội bộ định kỳ và triển khai đào tạo cho các Công ty/đơn vị trực thuộc. Hệ thống quản lý rủi ro theo quy định cũng được chú trọng, đặc biệt là đối với các hoạt động thiết kế và triển khai sản phẩm mới.

Nguồn: Viện Năng suất Việt Nam