Thành lập Trung tâm Xuất sắc COEs về đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Ba 25, 2021 | 16:38 - Lượt xem: 1161

Trung tâm Xuất sắc về đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất sẽ là COE đầu tiên (ít nhất là ở Việt Nam) được thành lập để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất.

Trung tâm Xuất sắc về đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất (gọi tắt là Trung tâm hoặc COE) là tổ chức kết nối các bên có liên quan, tạo nên hệ sinh thái ĐMST thúc đẩy năng suất trong một ngành, một địa phương hoặc trong các doanh nghiệp dựa trên lợi thế của ngành và doanh nghiệp được chọn.

Trung tâm Xuất sắc về đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất được thành lập nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng suất, năng lực tiếp nhận và áp dụng công nghệ, giải pháp CN4.0, thông qua các hoạt động đổi mới sáng tạo trên phạm vi doanh nghiệp, ngành kinh tế và trong khu vực; góp phần thực hiện Chiến lược chuyển đổi số Quốc gia.

Với vai trò là một COEs, Trung tâm Xuất sắc về đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất sẽ kết nối, hỗ trợ và hợp tác với các tổ chức hỗ trợ ĐMST nhằm thúc đẩy năng suất, tạo thành hệ thống đổi mới sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp trên khắp cả nước, qua đó góp phần phát triển và nâng cao năng suất của doanh nghiệp nói riêng và năng suất của nền kinh tế nói chung.

Mục tiêu hoạt động của trung tâm là: i) Thúc đẩy nâng cao năng suất doanh nghiệp thông qua các hoạt động đổi mới sáng tạo. ii) Tạo dựng văn hóa đổi mới trong cộng đồng doanh nghiệp và iii) Không ngừng nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp qua đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của các ngành kinh tế và nền kinh tế nói chung.

Để đạt được những mục tiêu như trên, COEs về đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất có các chức năng và nhiệm vụ chính như sau:

–       Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất thông qua các hoạt động: giới thiệu, tuyên truyền và đào tạo về khái niệm, ý nghĩa, mục tiêu của các hoạt động đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy năng suất. kết nối các nhà cung cấp giải pháp đổi mới sáng tạo với các doanh nghiệp trong nước, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa;

–       Phối hợp với Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) tổ chức các Hội nghị, Hội thảo Quốc tế và Quốc gia về đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy năng suất và chia sẻ kinh nghiệm, những thành công về ứng dụng các giải pháp đổi mới sáng tạo cung cấp các dịch vụ tại Việt Nam và các Quốc gia thành viên APO.

–       Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo bằng các hoạt động: xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh, tạo môi trường thuận lợi nhất có thể cho doanh nghiệp; cung cấp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua các hoạt động đào tạo, tư vấn ứng dụng các giải pháp quản lý, đổi mới và các giải pháp công nghiệp 4.0.

–       Là nơi triển khai áp dụng thí điểm các chương trình, dự án hỗ trợ của nhà nước nhằm tạo ra các mô hình điểm về đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất trong cộng đồng doanh nghiệp ở Việt Nam.

Các nhiệm vụ cụ thể:

–       Vận động, thu hút các doanh nghiệp công nghiệp tham gia dự án điểm thực hiện các hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp; Hỗ trợ những doanh nghiệp này thông qua các hoạt động tư vấn, đào tạo nâng cao năng suất thông qua đổi mới sáng tạo.

–       Kết nối với chuyên gia kỹ thuật của APO và các quốc gia thành viên tổ chức các sự kiện, hội nghị hội thảo quốc tế nhằm học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về thực hiện đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp thúc đẩy nâng cao năng suất.

–       Triển khai các chương trình dự án hỗ trợ của Nhà nước đến cộng đồng doanh nghiệp bằng các hoạt động hỗ trợ: Đào tạo, tư vấn và ứng dụng các giải pháp đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp thực hiện các dự án nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới (trực tiếp hoặc thông qua các đối tác);

–       Kết nối và hỗ trợ các tổ chức đổi mới sáng tạo, các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước, doanh nhân, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; cung cấp cho họ các dịch vụ hỗ trợ trọn gói, bao gồm: tư vấn, huấn luyện; hỗ trợ các doanh nhân, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo kết nối với các doanh nghiệp đã có những thành công về đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất trong và ngoài nước để học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực hiện đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, v.v.

–       Tập hợp, kết nối, hỗ trợ các cơ sở ĐMST trong cả nước, các trường đại học, viện nghiên cứu; phát huy sức mạnh của cả mạng lưới, tạo ra hệ sinh thái cho các hoạt động ĐMST thúc đẩy năng suất trên phạm vi cả nước.

–       Tổ chức các sự kiện về đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất, ví dụ như triển lãm, hội nghị, kết nối doanh nghiệp, để kết nối các yếu tố trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất.

–       Đào tạo, tư vấn về các giải pháp đổi mới sáng tạo cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thông qua các đối tác trong hệ sinh thái;

–       Các nhiệm vụ khác có liên quan.

Cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm

Trung tâm xuất sắc về đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất là một đơn vị thuộc Viện Năng suất Việt Nam với bộ máy tổ chức và nhân sự kiêm nhiệm.

Trung tâm có Hội đồng cấp cao, Hội đồng quản lý, Ban điều hành trung tâm và các chuyên viên.

Hội đồng cấp cao là cơ quan bảo trợ cho các hoạt động của Trung tâm. Hội đồng cấp cao đề ra chính sách, định hướng phát triển của Trung tâm, kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà khoa học trong nước và quốc tế cho sự phát triển của Trung tâm. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ là Chủ tịch danh dự của Hội đồng cấp cao. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là Phó Chủ tịch thường trực của Hội đồng cấp cao. Hội đồng cấp cao có thể có các thành viên khác là một số nhân vật có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, và lãnh đạo cấp cao của một số tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Hội đồng quản lý của Trung tâm được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Chủ tịch Hội đồng quản lý là Tổng cục Trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Các thành viên của Hội đồng quản lý do Tổng cục Trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quyết định bổ nhiệm. Hội đồng quản lý có thể có đại diện của các cơ quan liên quan.

Ban lãnh đạo của Trung tâm bao gồm giám đốc và các nhóm phụ trách các chức năng. Giám đốc của Trung tâm được lựa chọn từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực năng suất, đổi mới sáng tạo của Viện Năng suất Việt Nam. Giám đốc trung tâm quyết định lựa chọn các vị trí lãnh đạo các nhóm chức năng của Trung tâm. Giám đốc được tự do điều hành trong khung khổ định hướng, chiến lược và các chỉ tiêu đánh giá hoạt động (KPI) được thỏa thuận trước với Hội đồng Quản lý.

ThS. Cao Hoàng Long – Viện Năng suất Việt Nam