Thẩm định tại chỗ các doanh nghiệp tham dự GTCLQG năm 2018

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Mười Một 26, 2018 | 8:52 - Lượt xem: 1138

Theo Văn phòng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia từ ngày 26/11/2018 đến 21/12/2018, Hội đồng Quốc gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia sẽ tổ chức thẩm định tại chỗ các doanh nghiệp để xem xét lựa chọn các doanh nghiệp tiêu biểu nhất đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2018.

Hội đồng Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2018 vừa tổ chức đánh giá hồ sơ của các doanh nghiệp được đề xuất nhận giải năm 2018. Có 80/126 hồ sơ được chọn trong số đăng ký tham dự để chọn doanh nghiệp tiêu biểu đủ điều kiện trình Hội đồng giải thưởng xem xét, 80 hồ sơ này được hội đồng sơ tuyển từ 39 tỉnh/thành phố đề xuất. Trong đó, có 34 doanh nghiệp được Hội đồng sơ tuyển các tỉnh, thành phố đề nghị trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2018.

Đây là giải thưởng được cộng đồng doanh nghiệp, xã hội đánh giá cao bởi tính nghiêm túc với hàng loạt tiêu chí nghiêm ngặt. Thông qua việc xem xét, đánh giá hồ sơ của các doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia sẽ giúp xác định được những doanh nghiệp thực hiện tốt các tiêu chí của giải thưởng, đặc biệt là tiêu chí về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng làm cơ quan đầu mối để đánh giá, xem xét giải thưởng hàng năm.

Trương Vân