Thái Lan thông báo về Quy định của Ủy ban Mỹ phẩm về nhãn mỹ phẩm Refilled B.E

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười Một 11, 2022 | 14:57 - Lượt xem: 286

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/THA/675, Thái Lan thông báo Quy định của Ủy ban Mỹ phẩm về nhãn mỹ phẩm Refilled B.E.

Theo quy định, nhãn mỹ phẩm phải có đầy đủ các thông tin cơ bản sau: Tên của sản phẩm mỹ phẩm; Tên nhà sản xuất / nhà nhập khẩu; Tên và địa chỉ của cửa hàng; Số lô / lô sản phẩm số lượng lớn để sang chiết; Ngày sản xuất sản phẩm khi được sang chiết; Ngày sang chiết; Hướng dẫn sử dụng

Thông tin ghi nhãn bắt buộc còn lại sẽ tuân theo Thông báo của Ủy ban Mỹ phẩm có tên “Nhãn mỹ phẩm” B.E.2562 (2019)”, bao gồm danh sách thành phần đầy đủ, quốc gia sản xuất, hạn sử dụng và các biện pháp phòng ngừa đặc biệt (nếu có). Thông tin này có thể được cung cấp hoặc có thể truy cập thông qua mã QR, tờ rơi, thẻ treo, bảng hiển thị, màng bọc thực phẩm,…

Mục đích của Thông báo: Thông tin cho người tiêu dùng, ghi nhãn.

 Ảnh minh họa.

Đồng thời, theo tin cảnh báo số G/TBT/N/USA/1920, Hoa Kỳ thông báo  Quy định về Thành phần trơ trong thuốc trừ sâu cho sản xuất hữu cơ.

Thông báo trước về xây dựng quy tắc được đề xuất (ANPR) này tìm kiếm ý kiến đóng góp từ các bên liên quan về cách cập nhật các quy định hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) về các thành phần trơ trong thuốc trừ sâu được sử dụng trong sản xuất hữu cơ.

Cơ quan Tiếp thị nông nghiệp của USDA (AMS) tìm kiếm ý kiến về các lựa chọn thay thế cho các quy định hiện hành của họ phù hợp với Luật Sản xuất thực phẩm hữu cơ năm 1990 (OFPA) và khung quy định của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đối với các thành phần trơ. Thông tin từ các ý kiến công khai sẽ cung cấp thông tin về cách tiếp cận của AMS đối với chủ đề này, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi đề xuất nào đối với các quy định hữu cơ của USDA.

Mục đích của Thông báo: Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Sự hài hòa.

 An Hạ