Thái Lan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông báo của Bộ Y tế Công cộng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Bảy 3, 2019 | 10:02 - Lượt xem: 1194

Ngày 15/5/2019, Thái Lan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông báo của Bộ Y tế Công cộng về việc rút các Thông báo không cần thiết liên quan đến Chất độc hại thuộc trách nhiệm quản lý của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan.

Cụ thể, 5 Thông báo được rút lại như sau: 

– Thông báo của Bộ Y tế Công cộng liên quan đến miễn đăng ký sản phẩm và thông báo về sản phẩm được sử dụng trong gia đình hoặc trong y tế công cộng B.E. 2541 (1998)
– Thông báo của Bộ Y tế Công cộng về các chất độc hại loại 4 thuộc trách nhiệm quản lý của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (số 2) B.E. 2543 (2000)
– Thông báo của Bộ Y tế Công cộng về các chất độc hại loại 4 thuộc trách nhiệm quản lý của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (số 3) B.E. 2545 (2002)
– Thông báo của Bộ Y tế Công cộng về hoạt động của các chất độc hại loại 4 thuộc trách nhiệm quản lý của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (số 4) B.E. 2547 (2004)
– Thông báo của Bộ Y tế Công cộng: Miễn các nghĩa vụ theo Đạo luật Chất độc hại B.E. 2535 (1992) đối với các chất thuộc trách nhiệm quản lý của Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Thái Lan (số 4) B.E. 2545 (2002)
Vậy, với những điều trên, việc sản xuất chất tẩy rửa gia dụng có chứa NPE phải tuân theo Quy định của Bộ trưởng B.E. 2537 (1994), được ban hành theo Đạo luật Chất độc hại B.E. 2535 (1992).
Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ động thực vật cũng như bảo vệ môi trường. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào khoảng tháng 7 năm 2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 14/7/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_2878_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/THA /542

Theo tbt.gov.vn