Đơn hàng của Tạ Minh Hiệu

Người viết: - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Tám 13, 2019 | 15:36 - Lượt xem: 233

>

>

STT Số hiệu Tên tài liệu Số trang
1 TCVN 6278:1997 Quy phạm trang bị an toàn tàu biển 60
2 TCVN 6259-10:1997 Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép. Phần 10: ổn định 66