Đơn hàng của Nguyen Thi Ha Ly

Người viết: - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Mười 7, 2019 | 10:19 - Lượt xem: 333

>

>

>

>

STT Số hiệu Tên tài liệu Số trang
1 TCVN 3218:1993 Chè. Xác định chỉ tiêu cảm quan bằng phương pháp cho điểm 5
2 TCVN 3215:1979 Sản phẩm thực phẩm. Phân tích cảm quan. Phương pháp cho điểm 12
3 TCVN 5090-90 Phân tích cảm quan. Phương pháp luận đánh giá thực phẩm bằng phương pháp sử dụng thang điểm 16
4 TCVN 5090:2008 Phân tích cảm quan. Hướng dẫn sử dụng các thang đo định lượng đặc trưng 14