Đơn hàng của Nguyễn Thị Điệp

Người viết: - Ngày viết: Chủ Nhật, Tháng Mười 6, 2019 | 8:11 - Lượt xem: 260

>

>

>

>

STT Số hiệu Tên tài liệu Số trang
1 TCVN 4193:2005 Cà phê nhân 11
2 TCVN 4808:2007 Cà phê nhân. Phương pháp kiểm tra ngoại quan, xác định tạp chất lạ và các khuyết tật 10
3 TCVN 6602:2013 Cà phê nhân. Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển 10
4 TCVN 1279:1993 Cà phê nhân. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển 4