Đơn hàng của Nguyễn Mỹ Khanh

Người viết: - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Chín 24, 2019 | 9:00 - Lượt xem: 230

>

STT Số hiệu Tên tài liệu Số trang
1 TCVN 6507-1:2005 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật. Phần 1: Các nguyên tắc chung để chuẩn bị huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân 10