Đơn hàng của Lê Quý Thành

Người viết: - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Chín 30, 2019 | 21:35 - Lượt xem: 253

>

>

>

>

>

>

>

>

STT Số hiệu Tên tài liệu Số trang
1 TCVN 9439:2013 Quạt công nghiệp. Thử đặc tính khi sử dụng đường thông gió tiêu chuẩn 261
2 TCVN 9440:2013 Quạt công nghiệp. Thử đặc tính tại hiện trường 117
3 TCVN 9072:2011 Quạt công nghiệp. Dung sai, phương pháp chuyển đổi và trình bày các dữ liệu kỹ thuật. 68
4 TCVN 9073:2011 Quạt. Từ vựng và định nghĩa các loại quạt 60
5 TCVN 9074:2011 Quạt công nghiệp. Thử đặc tính của quạt phụt. 37
6 TCVN 9071:2011 Quạt công nghiệp. An toàn cơ khí của quạt. Che chắn bảo vệ. 19
7 TCVN 9075:2011 Quạt công nghiệp – Đặc tính kỹ thuật về chất lượng cân bằng và các mức rung 56
8 TCVN 9076:2011 Quạt công nghiệp. Phương pháp đo rung của quạt. 45