Đơn hàng của Lê Long

Người viết: - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Tám 8, 2019 | 9:55 - Lượt xem: 262

>

STT Số hiệu Tên tài liệu Số trang
1 TCVN 9618-2:2013 Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy. Tính toàn vẹn của mạch điện. Phần 2: Phương pháp thử nghiệm cháy có xóc ở nhiệt độ tối thiểu là 830 oC đối với cáp có điện áp danh định đến và bằng 0,6/0,1 kV và có đường kính ngoài không lớn hơn 20mm 27