Đơn hàng của Jet Ma

Người viết: - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Sáu 3, 2019 | 10:06 - Lượt xem: 251

>

>

STT Số hiệu Tên tài liệu Số trang
1 TCVN 7829:2007 Refrigerator, refrigerator-freezer. Method for dertermination energy efficiency 7
2 TCVN 7829:2016 Refrigerator, refrigerator-freeze, and freezer – Method for dertermination of energy efficiency 10