Đơn hàng của hoa

Người viết: - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2019 | 21:18 - Lượt xem: 252

>

>

>

STT Số hiệu Tên tài liệu Số trang
1 TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng. Các yêu cầu 71
2 TCVN ISO 09001:1996 Hệ thống chất lượng. Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế, triển khai sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật 20
3 TCVN ISO 09001:2000 Hệ thống quản lý chất lượng. Các yêu cầu 52