Quyết định số 1799/QĐ-BKHCN ngày 06/7/2017 của Bộ KH&CN về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười Hai 13, 2017 | 10:07 - Lượt xem: 511