TCVN ISO 9001 – công cụ hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 24, 2021 | 14:53 - Lượt xem: 1309

Tính đến hết năm 2020, Vĩnh Phúc có 176 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước thực hiện áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, trong đó có 40 cơ quan cấp tỉnh, huyện, thành phố và 136 xã, phường, thị trấn.

Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với tổ chức kiểm tra, đánh giá việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh. Qua công tác kiểm tra cho thấy, việc áp dụng ISO giúp từng tổ chức, cá nhân trong cơ quan hành chính xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và sự vào cuộc tích cực của các ngành, các cấp. Các đơn vị đã tích cực và nghiêm túc thực hiện xây dựng, áp dụng, công bố HTQLCL Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, TCVN ISO 9001:2015 gắn với cải cách TTHC đã giúp cho công việc của cơ quan được rõ ràng và khoa học hơn; xác định rõ chức danh, nhiệm vụ cụ thể từng công chức, viên chức, mối quan hệ, sự phối hợp chặt chẽ giữa trong và ngoài đơn vị; kiểm soát tốt các tài liệu, hồ sơ dễ tìm, dễ thấy, dễ kiểm tra; khắc phục tình trạng không được cập nhật kịp thời, không được sắp xếp mã hoá lưu trữ các tài liệu, mất nhiều thời gian, khó tìm kiếm tài liệu khi cần thiết như trước đây; mang lại hiệu quả công việc cao hơn, minh bạch và tiết kiệm thời gian hơn. Từ những kết quả đạt được nêu trên đã góp phần đáng kể nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong những năm qua.

Để phát huy hiệu quả HTQLCL, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp tục duy trì áp dụng, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 gắn liền với Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Ban Chỉ đạo mô hình khung của tỉnh hàng năm cần xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, cải tiến HTQLCL của các cơ quan hành chính Nhà nước; kịp thời khen thưởng, có biện pháp, chế tài xử lý các tập thể, cá nhân không duy trì áp dụng hoặc áp dụng HTQLCL không hiệu quả.

Sở KH&CN là cơ quan đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo việc duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO tại các cơ quan hành chính Nhà nước, đảm bảo đây là công cụ thật sự hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính tại địa phương. Từ đó, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hành chính và chất lượng phục vụ người dân.

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đưa ra các chuẩn mực để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng khoa học, kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai lỗi, giúp các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được áp dụng tại cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc đã đem lại hiệu quả tích cực, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công.

  Minh Thúy