Tây Ninh báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2018

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Chín 11, 2018 | 10:46 - Lượt xem: 1448

Ngày 31 tháng 8 năm 2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tây Ninh đã đưa ra báo cáo số 171/BC-TĐC về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2018 và phương hướng 10/2018

Nhìn chung trong tháng 9 năm 2018, Chi cục TĐC đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra như: Tiếp nhận 10 hồ sơ: Công bố Hợp chuẩn (04), Công bố Tiêu chuẩn áp dụng (05), đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (01). Kiểm định 266 phương tiện đo; Thử nghiệm 17 mẫu. Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại 28 đơn vị. Kiểm tra nhà nước về TĐC 38 cơ sở.

Kế hoạch hoạt động TĐC tháng 10 năm 2018: Báo cáo hoạt động TĐC quý III/2018 theo công văn 738/TĐC-KHTC, rà soát thủ tục hành chính năm 2018 và hoạt động TĐC 9 tháng năm 2018; Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008; Tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Quyết định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố; Tham mưu Sở thẩm định hồ sơ xây dựng, áp dụng, duy trì cải tiến HTQLCL theo TCVN 9001:2008; Triển khai kế hoạch kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo kế hoạch quý III/2018 và theo chỉ đạo; Tiếp nhận đăng ký kiểm tra hàng hóa nhập khẩu,cấp phép vận chuẩn hàng nguy hiểm, công bố hợp chuẩn, hợp quy; Phát hành Bản tin TBT số 09 (Tháng 9/2018); Cập nhật và đăng tải tin tức, bài viết lên website https://tbt.tayninh.gov.vn; Thực hiện kiểm định phương tiện đo, thử nghiệm mẫu theo yêu cầu của các doanh nghiệp

Xem chi tiết báo cáo tại đây: BC TAYNINH