Tây Ninh – Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2018 và phương hướng tháng 6/2018

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Sáu 4, 2018 | 1:29 - Lượt xem: 1700

Ngày 03/5/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tây Ninh báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2018 và phương hướng tháng 6/2018.

Xem chi tiết Báo cáo