Tây Ninh – Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 06/2017 và phương hướng tháng 7/2017

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Sáu 1, 2017 | 8:56 - Lượt xem: 1328

Ngày 31/5/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tây Ninh báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 06/2017 và phương hướng tháng 7/2017.

Xem chi tiết Báo cáo