Tập huấn xây dựng và triển khai chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Chín 22, 2023 | 17:36 - Lượt xem: 554

Sáng ngày 22/9/2023, Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC) phối hợp cùng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội tổ chức “Hội nghị Tập huấn xây dựng và triển khai chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, ông Trần Quý Giầu – Vụ trưởng Vụ Đo lường cho biết, khi nói về đo lường thường biết đến đo lường pháp định, đo lường khoa học, đo lường ứng dụng. Trong thời gian qua, chúng ta đã làm rất tốt về đo lường pháp định thông qua việc thực hiện Luật Đo lường, các Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên, để nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến đo lường pháp định mà còn phải quan tâm đến đo lường khoa học và đo lường ứng dụng, chính vì vậy, Chính phủ đã bàn hành Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, đây là văn bản và khung pháp lý để chúng ta thực hiện nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thực hiện đáp ứng theo yêu cầu của đo lường ứng dụng và đo lường khoa học. Để đạt được các mục tiêu của Đề án 996, các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp và tổ chức nghiên cứu, đào tạo, tập huấn các tổ chức, doanh nghiệp để nâng cao nhận thức về đảm bảo đo lường.

Cũng theo ông Giầu, thành phố Hà Nội là một trong năm địa phương được lựa chọn để triển khai đầu tiên trong chuỗi các hoạt động tập huấn tại các tỉnh/ thành phố có chương trình hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ bao gồm: Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên Huế, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

 

Ông Trần Quý Giầu – Vụ trưởng Vụ Đo lường phát biểu tại Hội nghị.

Đánh giá thực tế về hoạt động đo lường trên địa bàn thành phố Hà Nội, bà Trần Thị Minh Hằng – Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL Hà Nội chia sẻ mục tiêu chung của chương trình với mong muốn thành phố Hà Nội sẽ là một trong những đơn vị dẫn đầu trong cả nước về hoạt động này, nhằm tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập thông qua thực hiện các chương trình đảm bảo đo lường phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các nội dung chính được chia sẻ trong chương trình tập huấn bao gồm: Vai trò của hoạt động đo lường và hiện trạng hoạt động đo lường tại các doanh nghiệp Việt Nam; Yêu cầu đổi mới hoạt động đo lường để nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế; Một số kinh nghiệm về đổi mới hoạt động đo lường và đảm bảo đo lường trong nước và quốc tế;

 

Bà Trần Thị Minh Hằng – Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL Hà Nội. 

Giới thiệu Đề án “Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tường Chính Phủ và Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 03 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”; Các bước chuẩn bị, phân tích và đánh giá thực trạng đảm bảo đo lường, phương pháp xây dựng các mục tiêu của Chương trình đảm bảo đo lường; dự kiến hiệu quả xây dựng và áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường;

 

Hội nghị thu hút đông đảo các đại diện tổ chức, doanh nghiệp tham dự. 

Phương thức đăng ký tham gia thí điểm xây dựng và triển khai chương trình đảm bảo đo lường tại từng địa phương; Nghiên cứu xây dựng mô hình điểm về đảm bảo đo lường nhằm tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

“Hội nghị Tập huấn xây dựng và triển khai chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp” là một nội dung quan trọng thuộc nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng mô hình điểm về đảm bảo đo lường nhằm tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Mục tiêu chung nhiệm vụ tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập thông qua thực hiện các chương trình đảm bảo đo lường tại các tỉnh, thành phố có chương trình hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ.

Mục tiêu cụ thể của nhiệm vụ: Nâng cao nhận thức về vai trò của hoạt động đo lường và đổi mới hoạt động đo lường tại doanh nghiệp và khuyến khích doanh nghiệp xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm đo lường; Triển khai 03 mô hình điểm về xây dựng và phê duyệt chương trình đảm bảo đo lường trên địa bàn các tỉnh/thành phố có chương trình hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ; Tuyên truyền, phổ biến kết quả áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp tới các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh/thành phố tham gia chương trình để khuyến khích, nhân rộng triển khai chương trình đảm bảo đo lường.

 Hà My