Tăng cường quản lý đo lường đối với cột đo xăng dầu

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Chín 25, 2023 | 17:22 - Lượt xem: 953

Ngày 29/8, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành công văn số 2773/TĐC-ĐL về việc tăng cường quản lý đo lường đối với cột đo xăng dầu.

Vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh hành vi vi phạm pháp luật về đo lường trong bán lẻ xăng dầu tại một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu với hình thức tinh vi, phức tạp (ví dụ: sử dụng cầu dao điện để tác động làm thay đổi đặc tính kỹ thuật về đo lường,…).

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về đo lường và ngăn ngừa các hành vi vi phạm về đo lường trong hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trong thời gian tới, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục) đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân cấp chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ  thực hiện một số công việc như sau:

– Tăng cường thanh tra, kiểm tra các tổ chức kiểm định cột đo xăng dầu; kiểm định viên cột đo xăng dầu; các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, cung cấp cột đo xăng dầu; các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn về việc thực hiện các quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu và quy trình kiểm định cột đo xăng dầu (ĐLVN 10 : 2017).

– Thường xuyên theo dõi, xử lý các thông tin phản ánh, kiến nghị về dấu hiệu vi phạm pháp luật về đo lường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn và chủ động báo cáo các cấp có thẩm quyền để kịp thời xử lý vi phạm theo quy định.

– Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo về các hành vi vi phạm pháp luật về đo lường trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là các hành vi tinh vi, phức tạp để người tiêu dùng giám sát, phòng và tránh.

Xem chi tiết tại đây: