Tăng cường phối hợp hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong lĩnh vực quốc phòng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng TưTháng Tư 5, 2022 | 18:09 - Lượt xem: 1158

Ngày 5/4, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc với Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Tổng tham mưu.

Tham dự buổi làm việc có TS. Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng – Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Tổng tham Tham mưu), Đại tá Lê Duy Quý – Phó Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Tổng Tham mưu),  cùng đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục và đơn vị thuộc Cục TCĐLCL.

Báo cáo kế hoạch công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2022, theo Đại tá Lê Duy Quý – Phó Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Tổng tham mưu, trong năm 2020-2021, Cục TCĐLCL luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của các cơ quan Nhà nước nên việc áp dụng quy định của các Luật, Nghị định, Thông tư trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với quân đội có nhiều thuận lợi và hiệu quả.

“Trong 2 năm 2020-2021, Cục TCĐLCL đã xây dựng , ban hành 02 Thông tư, 01 chỉ thị, 01 hướng dẫn, tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung 02 Thông tư về quản lý ngành, hệ thống hóa 50 văn băn quy phạm, pháp luật”, ông Quý nhấn mạnh.

Cũng theo ông Quý, năm 2020-2021, ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quân đội đã xây dựng hệ thống tiêu chuẩn và triển khai áp dụng tại đơn vị làm căn cứ pháp lý cho việc quản lý, kiểm tra, đánh giá chứng nhận chất lượng, các tiêu chuẩn hiện có đã được áp dụng trong quá trình quản lý, sản xuất, sửa chữa, sử dụng, tăng hạn, cải tiến, vũ khí trang bị, vật tư kỹ thuật, sản phẩm quốc phòng và công trình quốc phòng.

 

TS. Hà Minh Hiệp và Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, Cục đã xây dựng và đề nghị Bộ Tài chính ban hành 12 QCVN/BTC, hiện đang xây dựng 01 QCVN/BQP về điều tra, khảo sát, rà phá boom mìn, vật liệu nổ. Tổ chức phổ biến áp dụng QCVN, thông báo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Tổ chức phổ biến áp dụng QCVN/BQP trực tiếp đến các đơn vị thuộc đối tượng áp dụng và các đơn vị có liên quan trong toàn quân.

Đáng chú ý, năm 2020, Bộ Quốc phòng xác định vừa tiến hành chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2015 vừa duy trì, cải tiến HTQLCL theo ISO 9001:2008; xây dựng hai mô hình khung HTQLCL ISO dùng cho Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng cấp tỉnh. Năm 2021, tiếp tục duy trì cải tiến HTQLCL đối với 200 cơ quan, đơn vị, chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đối với 78 cơ quan đơn vị, xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN 9001:2015 lần đầu đối với 10 Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

Nhìn chung, trong hai năm , Bộ Quốc phòng đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị được lựa chọn xây dựng, áp dụng theo TCVN ISO 9001:2015, đồng thời triển khai nghiên túc Quyết định số 19:2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác đo lường cũng được tiếp tục thực hiện phát triển hệ thống đo lường quân đội theo Thông tư 23/2013/TT-BQP, duy trì nghiêm pháp chế đo lường, quản lý, tổ chức tốt công tác đảm bảo liên kết chuẩn đo lường cho trang bị đo lường – thử nghiệm trong toàn quân. Cùng với đó, thực hiện tốt việc liên kết chuẩn cho các chuẩn mẫu, phương tiện đo, chuẩn đo lường theo phân cấp tại các cơ sở đo lường – chất lượng…Quản lý hoạt động kiểm định phương tiện đo, thử nghiệm VKTB của 154 cơ sở trong toàn quân, thực hiện tốt hoạt động đánh  giá công nhận năng lực cơ sở đo lường chất lượng trong toàn quân, thực hiện tốt hoạt động đánh giá công nhận năng lực cơ sở đo lường chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Toàn cảnh buổi làm việc 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TCĐLCL Hà Minh Hiệp cho biết, đặc trưng của quốc phòng là ngành đặc thù, việc triển khai, phối hợp, chia sẻ và đồng hành để chung tay phát triển tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng là rất cần thiết. Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục đồng hành trong công tác thúc đẩy hoạt động TCĐLCL đi vào chiều sâu. Đặc biệt  trong lĩnh vực xây dựng tiêu chuẩn, triển khai Đề án 996 và các hoạt động liên quan đến hợp tác quốc tế, mã số mã vạch và phối hợp trong công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Chia sẻ tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh nhấn mạnh, phát huy kết quả hợp tác trong những năm qua, Cục TCĐLCL, Bộ Tổng tham mưu mong muốn Tổng cục TCĐLCL tiếp tục quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện để Cục thực hiện tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Hà My