Tăng cường phối hợp để triển khai hiệu quả các MRA trong ASEAN

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Năm 23, 2022 | 23:57 - Lượt xem: 1032

Ngày 17/5/2022 tại Hà Nội đã diễn ra “Hội thảo các đầu mối tham gia Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN (ACCSQ) và các nhóm công tác liên quan”.

Đây là sự kiện được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức định kỳ hằng năm nhằm tăng cường hiệu quả công tác phối hợp của các Bộ, ngành liên quan trong hoạt động hội nhập ASEAN về tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL).

Hội thảo có sự tham dự của các cán bộ trực tiếp tham gia vào hoạt động hội nhập TCĐLCL đến từ Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng.

Bà Vũ Thị Tú Quyên, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì thảo luận về tình hình triển khai các MRA ASEAN

Tại Hội thảo, các cán bộ đầu mối đã cập nhật tình hình triển khai các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) về các sản phẩm chuyên ngành trong ASEAN như MRA ASEAN về phê duyệt kiểu loại xe cơ giới (APMRA), MRA ASEAN về vật liệu xây dựng (BCMRA). Theo báo cáo của các đầu mối, hiện nay các nhóm công tác liên quan đang trong quá trình xây dựng các tài liệu hướng dẫn để triển khai các MRA mới ký kết, trong đó có bàn đến việc thống nhất sử dụng phiên bản nào của tiêu chuẩn quốc tế làm căn cứ để hài hòa tiêu chuẩn trong khu vực. Đây cũng là nội dung mà Nhóm công tác về Tiêu chuẩn (ACCSQ/WG 1) đang cân nhắc đưa vào dự thảo sửa đổi Hướng dẫn hài hòa tiêu chuẩn ASEAN (ASEAN Guidelines on Standards Harmonization). Trên cơ sở báo cáo của đầu mối các nhóm công tác, Tổng cục TCĐLCL sẽ nghiên cứu để đưa ra lập trường của Việt Nam trong phiên họp toàn thể sắp tới của ACCSQ (dự kiến tổ chức từ ngày 07-10/6/2022).

Bên cạnh đó, đại diện Tổng cục TCĐLCL cũng trình bày về định hướng xây dựng Kế hoạch triển khai Hiệp định khung ASEAN về MRA nhằm mục tiêu tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các Bộ, Ban ngành liên quan nhằm đảm bảo lợi ích của Việt Nam trong việc triển khai các MRA ASEAN, đồng thời tạo ra một cơ chế thuận lợi  để các Bộ chuyên ngành tham khảo áp dụng trong quá trình đàm phán, triển khai các MRA ASEAN mới trong thời gian tới. Đại diện phía Tổng cục cũng chia sẻ sự quan sát cũng như kinh nghiệm về việc tận dụng sự hỗ trợ của các đối tác đối thoại của ACCSQ để tăng cường năng lực cho Việt Nam.

Hạnh Hoa