Tăng cường giám sát đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu tại Bình Thuận

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Bảy 11, 2019 | 14:00 - Lượt xem: 1151

Trong 6 tháng đầu năm, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận triển khai giám sát về đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Theo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tỉnh Bình Thuận, về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, Chi cục cấp 05 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5), các chất ăn mòn (thuộc loại 8); ban hành 03 thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, tro xỉ nhiệt điện đốt than; hướng dẫn 05 tổ chức, doanh nghiệp áp dụng mã số mã vạch.

Đặc biệt, triển khai giám sát về đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, chi cục đã tiến hành mua 49 mẫu xăng, dầu và gửi 05 mẫu xăng E5 RON92-II thử nghiệm chỉ tiêu Etanol trong xăng, kết quả các mẫu được giám sát không có dấu hiệu vi phạm về đo lường, chất lượng; khảo sát tình hình hoạt động 15 trạm cân đối chứng tại trên địa bàn các huyện Phú Quý, Hàm Thuận Bắc và thị xã La Gi.

 

Bên canh đó, Chi cục tham mưu, trình UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Trường Thế và được UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 140.000.000 đồng (Quyết định số 3610/QĐ-XPVPHC ngày 26/12/2018).

Chi cục tham gia Đoàn làm việc với Sở KH&CN về triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ năm 2019 tại huyện Phú Quý, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong; phối hợp với Cục thuế tỉnh dán tem niêm phong công tổng cột đo xăng dầu tại 02 tàu dầu thuộc huyện Phú Quý

Về hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Chi cục đã tham mưu UBND tỉnh văn bản giới thiệu doanh nghiệp điển hình đã thành công về tăng năng suất chất lượng gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; triển khai kế hoạch xây dựng và quảng bá mô hình doanh nghiệp điểm về nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đối với công tác kiểm tra, Chi cục đã kiểm tra 17 cơ sở (gồm: 08 cơ sở kinh doanh thiết bị điện- điện tử; 03 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; 02 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 01 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em, 03 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm), kết quả không có cơ sở vi phạm.

Thanh tra nhà nước về đo lường đối với 03 đơn vị (02 đơn vị kinh doanh điện sinh hoạt có sử dụng công tơ điện; 01 đơn vị kinh doanh nước sinh hoạt có sử dung đồng hồ nước lạnh), kết quả không có cơ sở vi phạm về đo lường.

Bên cạnh đó, Chi cục phối hợp với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh thanh tra, kiểm tra hoạt động điện lực, kinh doanh xăng dầu đối với 05 cở sở (4 cơ sở Điện lực, 01 cơ sở kinh doanh xăng dầu), kết quả không có cơ sở vi phạm.

Trương Vân