Tăng cường, đổi mới nâng cao hiệu quả quản lý về TCĐLCL, hỗ trợ kỹ thuật kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Tám 18, 2023 | 20:01 - Lượt xem: 466

Ngày 18/8, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp cùng với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị “Tăng cường, đổi mới nâng cao hiệu quả quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hỗ trợ kỹ thuật kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm” và Lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MoU).

Tham dự Hội nghị về phía Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ông Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục; ông Trần Quý Giầu – Vụ trưởng Vụ Đo lường; ông Nguyễn Ngọc Châm – Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (Trung tâm Kỹ thuật 1); ông Nguyễn Tuấn Hải – Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật 1.

Về phía tỉnh Vĩnh Phúc có ông Lương Văn Long – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN; Nguyễn Công Võ – Phó Giám đốc Sở; Tạ Văn Sinh – Chi cục Trưởng Chi cục TĐC; cùng đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Công an tỉnh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trong Sở KH&CN và Chi cục TCĐLCL tỉnh.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc và Trung tâm Kỹ thuật 1.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lương Văn Long – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định vai trò quan trọng của ngành KH&CN đối với phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Là cơ quan tham mưu chuyên ngành, Sở KH&CN Vĩnh Phúc nhận thấy trong những năm qua, ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng ngày càng khẳng định sự đóng góp thiết thực và toàn diện hơn cho phát triển kinh tế – xã hội, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, chống gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và trật tự trong sản xuất, kinh doanh.

Ngoài mục tiêu nhằm nâng cao công tác quản lý ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương, Sở KH&CN tỉnh cũng rất quan tâm, tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh về việc hỗ trợ doanh nghiệp địa phương thông qua hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng nhằm nâng cao hoạt động năng suất, chất lượng, tăng hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp. Với mục tiêu đó Sở KH&CN đã xây dựng nhiều kế hoạch để nâng cao năng lực, một trong số đó là việc bám sát những chủ trương, chính sách của ngành, phối hợp cùng với các Sở, Ban ngành của tỉnh; các đơn vị chuyên ngành có năng lực, uy tín để cùng chia sẻ cùng phát triển mạnh mẽ, hỗ trợ, đáp ứng tối đa nhu cầu của doanh nghiệp.

Ông Lương Văn Long – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm Kỹ thuật 1 và Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc, nội dung MoU hướng đến tiếp tục phát triển hoạt động hợp tác trên cơ sở vì lợi ích của hai bên nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và đặc biệt nhằm tạo nền tảng vững chắc cho các mối quan hệ hiện thời và trong tương lai giữa hai bên; Bên cạnh đó, tăng cường, nâng cao năng lực và sự phối hợp của hai bên trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn Vĩnh Phúc.

Chia sẻ tại Hội nghị, ông Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục cho biết, việc ký kết biên bản ghi nhớ là dấu ấn khẳng định quyết tâm tăng cường, thúc đẩy hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực về đo lường, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa để đáp ứng yêu cầu theo xu thế hội nhập. Đồng thời, đây cũng là cách thức đưa hạ tầng kỹ thuật vào trong doanh nghiệp để có thể tăng năng suất, tăng giá trị lợi nhuận.

Ông Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TCĐLCL.

Những năm qua, ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng có nhiều đóng góp thiết thực và toàn diện trong phát triển kinh tế-xã hội, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, chống gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và trật tự trong sản xuất, kinh doanh.

Ngoài mục tiêu nhằm nâng cao công tác quản lý ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương, Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc đã tham mưu tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp địa phương thông qua hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Cùng với đó, Sở đã ban hành Kế hoạch số 187 về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023; triển khai Đề án “Triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030. Ngoài ra, triển khai Đề án 996 về “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Hà My