Tăng cường các hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng ở Phú Yên

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười Hai 26, 2019 | 9:55 - Lượt xem: 1093

Tháng 12/2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Phú Yên đã tăng cường các hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn.

Theo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Phú Yên, về quản lý đo lường, Chi cục đã tiến hành kiểm tra về chất lượng về vàng trang sức mỹ nghệ và phương tiện đo nhóm 2 tại 08 cơ sở tương ứng 31 PTĐ; Cụ thể: Huyện Tuy An 02 cơ sở: 11 PTĐ; huyện Tây Hoà 02 cơ sở: 10 PTĐ; huyện Phú Hoà 02 cơ sở: 08 PTĐ; huyện Đồng Xuân 02 cơ sở: 02 PTĐ.

Kiểm tra chất lượng vàng, trang sức mỹ nghệ trên thị trường. Ảnh minh họa

Trong tháng 12, Chi cục cũng phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thanh tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng dầu tại 15 cơ sở tương ứng với 53 PTĐ. Trong đó, tại huyện Tuy An 02 cơ sở 12 PTĐ; huyện Sơn Hòa 01 cơ sở 04 PTĐ; huyện Sông Hinh 02 cơ sở 06 PTĐ; huyện Đông Hòa 04 cơ sở 19 PTĐ; huyện Đồng Xuân 02 cơ sở 06 PTĐ; huyện Tây Hòa 04 cơ sở 06 PTĐ. 

Về các hoạt động kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng, tổng số PTĐ được kiểm định (KĐ): 469 PTĐ và đều đạt yêu cầu. Tổng số mẫu thử nghiệm là 130. Trong đó, 116 mẫu hóa- lý- vi sinh, gồm: 40 mẫu nước thải; 31 mẫu không khí; 15 mẫu nước mặt; 01 mẫu khí thải; 24 mẫu nước ngầm; 05 mẫu nước sản xuất. 23 mẫu vật liệu xây dựng: gồm: 23 mẫu đo điện trở tiếp đất phòng sét.

Yến Hoa