Tầm nhìn STAMEQ – bước ngoặt quan trọng để thay đổi hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Hai 12, 2024 | 22:37 - Lượt xem: 418

5 trụ cột xây dựng tầm nhìn STAMEQ là sợi chỉ đỏ giúp đoàn kết để hợp tác và phát triển toàn diện, lấy con người làm trung tâm, xây dựng một STAMEQ vững mạnh, linh hoạt, sáng tạo, phát triển đúng định hướng, dẫn dắt hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng để Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xây dựng tầm nhìn STAMEQ, TS. Hà Minh Hiệp – Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL cho biết: “Chúng tôi đã họp và bàn trong Đảng ủy Tổng cục thấy rằng Tổng cục trong thời gian qua có rất nhiều đóng góp cho xã hội, tuy nhiên đâu đó so với kì vọng và phát triển của thế giới hiện nay chưa đạt được mong muốn. Chính vì vậy, chúng tôi luôn trăn trở để làm sao có được tinh thần và phong thái làm việc hiệu quả, cùng với đó là mong muốn con người yêu lao động, muốn cống hiến, sẵn sàng hy sinh vì quyền lợi và lợi ích của Tổng cục. Chúng ta cần môi trường văn hóa mới bên cạnh văn hóa truyền thống mà 60 năm qua chúng ta xây dựng để có thể hội nhập”.

Bên cạnh đó, cần có sự quyết tâm, hành động và chương trình để khuyến khích, động viên cán bộ, người lao động của STAMEQ dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi. Hơn hết rất cần ý tưởng và công việc mới để đóng góp cho hội nhập quốc tế. Xuất phát từ mong muốn, nguyện vọng, Đảng ủy Tổng cục đã họp và thống nhất cần có tầm nhìn STAMEQ trong 5 năm.

Cũng theo TS. Hà Minh Hiệp, 5 trụ cột trong tầm nhìn STAMEQ để xây dựng nền tảng và phát huy tuyền thống STAMEQ trong 60 năm qua đã được đề ra. Trong đó, đầu tiên là vấn đề tinh thần, khi chúng ta tiếp xúc và ứng phó công việc với tinh thần tốt thì chúng ta sẽ say mê và yêu công việc. Trong Đảng ủy đã đưa chương trình học tập chính trị để bồi dưỡng tinh thần, đạo đức cách mạng cán bộ đảng viên, đặc biệt là cán bộ đảng viên lãnh đạo. Với tinh thần cống hiến, chia sẻ, đồng hành, đồng thuận là phương thức rất quan trọng hướng đến mục tiêu chung của STAMEQ.

Vấn đề thứ hai là con người, với cán bộ đảng viên xuất phát điểm là kỹ thuật, con người kỹ thuật không thể thiếu kiến thức. Chính vì vậy, cần xây dựng con người STAMEQ có tri thức, đặc biết rất muốn học tập. Học tập là công cụ để đi ra thế giới và giải quyết những khó khăn, chúng ta không thể sử dụng con người và tư duy cũ để giải quyết những thách thức mới của Hiệp định thương mại thế hệ mới, cũng như các vấn đề toàn cầu về phát triển bền vững.

TS. Hà Minh Hiệp – Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL.

Vấn đề thứ ba là văn hóa, Tổng cục là tổ chức có sự đa dạng về văn hóa và được kế thừa qua nhiều thế hệ. Chúng ta có sự đoàn kết và bản sắc riêng, khi tham gia các hoạt động bên ngoài, chúng ta luôn thể hiện là con người STAMEQ. Đảng ủy cũng đặt ra yêu cầu những văn hóa mới, đặt cạnh những văn hóa cũ đoàn kết, nỗ lực, cố gắng làm việc thì văn hóa mới là gì. Đó là văn hóa cải tiến, tinh thần cải tiến, tinh thần 5S, tinh thần Kaizen.

Chúng ta phải có văn hóa cùng chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm, hiện nay vấn đề này đã được làm rõ. Hiện nay STAMEQ được nhìn dưới góc độ hạ tầng chất lượng quốc gia, cho nên trách nhiệm của tiêu chuẩn, văn hóa của người làm tiêu chuẩn phải đồng nhịp với những người làm chất lượng và những người làm đo lường, như vậy chúng ta mới trở thành khối thống nhất.

“Chúng tôi đặt ra văn hóa cần phải phát triển, ví dụ như vấn đề học ngoại ngữ, STAMEQ muốn trở thảnh tổ chức quốc tế, đặc biệt cán bộ trẻ phải học ngoại ngữ, để mang hình ảnh STAMEQ đến quốc tế”, TS. Hà Minh Hiệp nhấn mạnh.

Vấn đề thứ tư là hành động, chúng ta dám thay đổi những thứ cũ, dám thay đổi những gì là bất cập, dám điều chỉnh những chúng ta vừa ban hành nhưng bất cập, đó là những hành động rất tốt. Chúng ta dám nghĩ, dám làm, vậy làm thế nào để dám nghĩ, dám làm, như vậy tất cả mọi người phải chung tay thực hiện. Một số những phương thức đã được chọn lựa để thể hiện được hành động mang bản sắc của STAMEQ.

Vấn đề thứ năm là sáng kiến, chúng ta chọn hạ tầng chất lượng quốc gia là con đường để STAMEQ củng cố, phát triển và đi ra thế giới. Hạ tầng chất lượng quốc gia gồm tiêu chuẩn, đo lường, đánh giá sự phù hợp, chính sách về thanh tra, kiểm tra, những vấn đề này sẽ tạo nên thể thống nhất và như vậy hạ tầng chất lượng quốc gia ở góc độ STAMEQ đã trở thành lõi của hạ tầng chất lượng quốc gia. Hạ tầng chất lượng quốc gia của Tổng cục là những vấn đề xã hội quan tâm như là tiêu chuẩn về Halal, pin mặt trời, khí nhà kính… đây là những vấn đề cần hướng đến. Để triển khai hạ tầng chất lượng quốc gia chúng ta cũng cần triển khai các tổ công tác.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, TS. Hà Minh Hiệp cho biết, để cụ thể hóa tầm nhìn STAMEQ, Tổng cục đã triển khai các hoạt động như chương trình 5S để xây dựng văn hóa cải tiến, chương trình học tập chính trị hàng tháng để hình thành, hun đúc lên tinh thần STAMEQ…chương trình đào tạo mời các tổ chức quốc tế để đào tạo, chia sẻ cho con người của STAMEQ.

“Vừa qua, chúng ta đã có chương trình, kế hoach cụ thể với hoạt động của STAMEQ. Hạ tầng chất lượng quốc gia trở thành sáng kiến của STAMEQ trong hai năm qua, chúng ta bắt đầu hình thành nên hạ tầng chất lượng quốc gia đối với Halal, pin mặt trời, khí nhà kính… Trong năm 2024, với mong muốn Đảng ủy có những chiến lược, nghị quyết để giúp các chi bộ, đơn vị có những kế hoạch và hoạt động cụ thể đặc biệt hướng đến 5 trụ cột. Xây dựng trụ cột là những cái gốc, để xây dựng được cần phải học tập, học tập chính là định hướng xuyên suôt để xây dựng nền móng trụ cột ban đầu cho STAMEQ”, TS. Hà Minh Hiệp nhấn mạnh.

Hà My