Sửa đổi QCVN 20:2019/BKHCN: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Bảy, Tháng Ba 27, 2021 | 0:27 - Lượt xem: 1381

Việc sửa đổi một số quy định trong QCVN 20:2019/BKHCN vừa đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, vừa góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

Sáng ngày 26/3/2021, tại Tổng cục TCĐLCL đã diễn cuộc họp lần 2 của Ban soạn thảo sửa đổi QCVN 20:2019/BKHCN về thép không gỉ. Cuộc họp có sự tham gia của các chuyên gia đến từ cơ quan quản lý, tổ chức đánh giá sự phù hợp, hiệp hội, doanh nghiệp liên quan.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Ban soạn thảo cho biết, ngày 15/11/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2019/BKHCN kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN với mục tiêu tăng cường quản lý nhà nước chất lượng mặt hàng thép không gỉ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngăn chặn thép không gỉ giá rẻ, kém chất lượng tràn vào thị trường Việt Nam; tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thép không gỉ bằng sự minh bạch chất lượng sản phẩm.

Ông Nguyễn Văn Khôi, Vụ trưởng Vụ Tiêu chuẩn (Tổng cục TCĐLCL) phát biểu tại cuộc họp. 

Tuy nhiên, thời điểm QCVN 20:2019/BKHCN có hiệu lực thi hành đúng lúc dịch Covid-19 hoành hành nên một số doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thép không gỉ chưa có sự chuẩn bị đầy đủ để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của quy chuẩn.

Để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 03/2020/TT-BKHCN ngày 10/8/2020 về việc ngưng hiệu lực thi hành QCVN 20:2019/BKHCN; đồng thời thành lập ban soạn thảo sửa đổi QCVN 20:2019/BKHCN với sự tham gia các cơ quan quản lý, tổ chức chứng nhận, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép không gỉ Việt Nam và nước ngoài, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội Bảo vệ người tiêu dùng, Hội Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, viện nghiên cứu, chuyên gia.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới sẽ gửi lấy ý kiến rộng rãi dự thảo QCVN 20:2019/BKHCN sửa đổi, tổ chức hội thảo khoa học. Đây là những kênh thông tin quan trọng để Ban soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo QCVN 20:2019/BKHCN sửa đổi nhằm giải quyết những bất cập, hạn chế của QCVN 20:2019/BKHCN, đồng thời đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính và người tiêu dùng.

Đại diện doanh nghiệp có ý kiến về sửa đổi QCVN 20:2019/BKHCN.

Ông Nguyễn Văn Khôi, Vụ trưởng Vụ Tiêu chuẩn (Tổng cục TCĐLCL) nhấn mạnh, việc ban hành sửa đổi QCVN 20:2019/BKHCN là việc làm cần thiết để QCVN 20:2019/BKHCN phù hợp với tình hình thực tế mới, vừa đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, vừa góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

“Trong thời gian tới, Ban soạn thảo sẽ gửi lấy ý kiến rộng rãi dự thảo QCVN 20:2019/BKHCN sửa đổi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, tổ chức hội thảo khoa học để lấy ý kiến đóng góp từ cộng đồng chuyên gia, hiệp hội, doanh nghiệp, người tiêu dùng về các nội dung sửa đổi”, ông Nguyễn Văn Khôi cho hay.

Ông Nguyễn Văn Khôi, Vụ trưởng Vụ Tiêu chuẩn (Tổng cục TCĐLCL) nhấn mạnh, việc ban hành sửa đổi QCVN 20:2019/BKHCN là việc làm cần thiết để QCVN 20:2019/BKHCN phù hợp với tình hình thực tế mới, vừa đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, vừa góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

“Trong thời gian tới, Ban soạn thảo sẽ gửi lấy ý kiến rộng rãi dự thảo QCVN 20:2019/BKHCN sửa đổi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, tổ chức hội thảo khoa học để lấy ý kiến đóng góp từ cộng đồng chuyên gia, hiệp hội, doanh nghiệp, người tiêu dùng về các nội dung sửa đổi”, ông Nguyễn Văn Khôi cho hay.

Cũng tại cuộc họp lần này, Ban soạn thảo, đại diện các chuyên gia, hiệp hội, doanh nghiệp, người tiêu dùng cũng đã có những thảo luận sâu về phạm vi áp dụng, điều chỉnh các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho thép không gỉ, điều khoản chuyển tiếp… nêu trong sửa đổi.

Phong Lâm