SPRING (Singapore) – Thay đổi để phát triển mạnh hơn

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 5, 2018 | 1:39 - Lượt xem: 1652

Thế giới đang thay đổi liên tục với một tốc độ nhanh chóng và công nghệ mới đang phá bỏ cách tiếp cận kinh doanh truyền thống của các công ty, ngành công nghiệp. Cơ hội đến nhiều và phong phú, nhưng cạnh tranh quyết liệt hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh mới, Chính phủ Singapore đã quyết định tái cấu trúc, sát nhập SPRING với Doanh nghiệp Quốc tế Singapore (International Enterprise Singapore) thành một tổ chức mới có tên Doanh nghiệp Singapore (Enterprise Singapore), chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 4 năm 2018.  

Enterprise Singapore là cơ quan thuộc chính phủ, với mục tiêu trọng tâm là hỗ trợ doanh nghiệp Singapore – từ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa & nhỏ đến các tập đoàn lớn của Singapore, thúc đẩy đổi mới công nghệ, phát minh sáng chế, giúp doanh nghiệp xây dựng chính sách phát triển vươn tầm quốc tế.

Bên cạnh các lĩnh vực hoạt động truyền thống trước đây của SPRING như tiêu chuẩn hóa, chứng nhận, công nhận, năng suất chất lượng, đổi mới sáng tạo, Enterprise Singapore còn có chức năng hỗ trợ tài chính doanh nghiệp, thúc đẩy DN Start-Up, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp Singapore tiếp cận, mở rộng thị trường nước ngoài với một mạng lưới rộng lớn các chi nhánh đặt tại nước ngoài.

  (Vụ Tiêu chuẩn)