Sẽ thu hồi thực phẩm không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười Hai 6, 2018 | 10:45 - Lượt xem: 975

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương.

Ảnh minh họa 

Theo đó, thực phẩm do tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh không đảm bảo an toàn phải được thu hồi tự nguyện hoặc bắt buộc và được xử lý theo quy định tại Điều 55 Luật An toàn thực phẩm.

Trong trường hợp chủ sản phẩm không thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn theo quyết định thu hồi bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền hoặc các trường hợp cấp thiết khác quy định tại điểm d khoản 5 Điều 55 Luật An toàn thực phẩm thì cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi và tổ chức việc thu hồi sản phẩm.

Sản phẩm sau khi thu hồi sẽ được xử lý bằng 04 hình thức sau:

– Khắc phục lỗi ghi nhãn;

– Chuyển mục đích sử dụng;

– Tái xuất;

– Tiêu hủy.

Trong trường hợp thu hồi tự nguyện, chủ sản phẩm tự lựa chọn áp dụng một trong 04 hình thức xử lý sản phẩm sau thu hồi nêu trên.

Đối với thu hồi bắt buộc, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thu hồi sản phẩm, cơ quan ra quyết định thu hồi phải có văn bản đồng ý với hình thức xử lý sản phẩm sau thu hồi do chủ sản phẩm đề xuất.

Trường hợp không đồng ý với hình thức đề xuất của chủ sản phẩm, cơ quan ra quyết định thu hồi phải có văn bản nêu rõ lý do không đồng ý và đưa ra hình thức xử lý sau thu hồi để chủ sản phẩm áp dụng.

Thông tư 43/2018/TT-BCT chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019.

TH