Sẽ công bố công khai trên báo chí những tổ chức đánh giá sự phù hợp sai phạm

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Một 20, 2020 | 15:24 - Lượt xem: 2360

Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Mai Hương – Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn hợp quy khẳng định khi đề cập đến biện pháp quản lý đối với các tổ chức đánh giá sự phù hợp (ĐGSPH) trong thời gian tới.

Theo bà Hương, Nghị định 107/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp đã dành một chương quy định về thu hồi giấy chứng nhận đã cấp. Nếu tổ chức nào vi phạm các bộ quản lý ngành, lĩnh vực sẽ xem xét, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

 Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Vụ trưởng Vụ Hợp chuẩn hợp quy (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

“Song song với việc xử phạt hành chính, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, cơ quan quản lý sẽ công bố công khai những tổ chức đánh giá sự phù hợp có sai phạm lên các phương tiện thông tin đại chúng. Đây được xem là biện pháp răn đe hiệu quả để ngăn chặn các hành vi sai phạm của các tổ chức ĐGSPH”, bà Hương cho biết.

Hiện quy định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động ĐGSPH được quy định rất rõ tại Chương VII điều 26, Nghị định 107 trong trường hợp tổ chức đánh giá sự phù hợp vi phạm một trong các quy định sau:

Vi phạm hành chính nhiều lần các quy định tại khoản 6 Điều 8, Điều 20 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định tại Nghị định này: Cố tình cung cấp sai hoặc giả mạo kết quả ĐGSPH. Tổ chức ĐGSH không thực hiện đúng quy trình ĐGSPH, không thực hiện công khai minh bạch kết quả cấp lại, hủy bỏ hiệu lực của các Giấy chứng nhận đã cấp hoặc không thông báo công khai, hoạt động không đảm bảo tính minh bạch khách quan…;

Không thực hiện đầy đủ trách nhiệm tương ứng quy định tại Điều 29 Nghị định này trong 02 năm liên tiếp như không thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất; không thực hiện thông báo sự thay đổi về năng lực, trong vòng 15 ngày phải báo cáo cơ quan quản lý về sự thay đổi của tổ chức…;

Không đảm bảo một trong các điều kiện tương ứng đối với tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy định tại Điều 5, Điều 9, Điều 13, Điều 17 Nghị định này; Giả mạo hoặc khai man các tài liệu trong hồ sơ cấp, cấp lại, cấp bổ sung Giấy chứng nhận; cấp khống kết quả đánh giá sự phù hợp; Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký được cấp; Không thực hiện khắc phục các vi phạm theo yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm tra.

Quyết định đình chỉ Giấy chứng nhận của cơ quan quản lý dành cho tổ chức ĐGSPH sai phạm. 

Dẫn chứng về sự “mạnh tay” trong quản lý hoạt động ĐGSPH, bà Hương cho biết, thực hiện công tác kiểm tra hoạt động tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, năm 2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành kiểm tra đồng loạt một số tổ chức tư vấn đã được cấp giấy xác nhận.

Theo đó, đã đình chỉ 3 tháng hoạt động tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước đối với Công ty TNHH LEAN Việt Nam vì tại thời điểm kiểm tra đã không cung cấp được bằng chứng chứng minh việc duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 như hệ thống tài liệu bao gồm sổ tay, các quy trình nghiệp vụ, hồ sơ xem xét lãnh đạo, hồ sơ đánh giá nội bộ…

Ngoài việc không đảm bảo duy trì HTQLCL theo quy định, Đoàn kiểm tra còn phát hiện số lượng chuyên gia tư vấn của công ty không đáp ứng quy định (trong 05 chuyên gia đăng ký và đã được cấp thẻ chuyên gia tư vấn có 01 chuyên gia đã nghỉ việc). Đồng thời, công ty không tuân thủ chế độ báo cáo hoạt động định kỳ, không thông báo với cơ quan quản lý khi có có các thay đổi về địa chỉ văn phòng làm việc, biến động về chuyên gia tư vấn… Những tổ chức ĐGSPH nào không tuân thủ đúng quy định hiện hành sẽ bị xử lý và công khai các sai phạm trên các phương tiện truyền thông và phải có trách nhiệm phải khắc phục, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh lại hoạt động tư vấn, bà Hương cho biết.

Bảo Anh